Kinezioterapija

 

 

Vzemite si čas za krajšo vadbo, ne bo vam vzelo več kot 15 minut. Kinezioterapijo lahko igra poljubno število igralcev in predstavlja dober način za trening gibalnih in kognitivnih sposobnosti igralcev. Naloge so ekološke, saj so vzete iz vsakdanjega življenja. To so na primer vaje za ravnotežje, hojo in koordinacijo gibov, ki zahtevajo tudi veščine govora in zaznavanja ter vzdrževanje pozornosti. Predstavljajo tudi dober izziv za izvršilne funkcije.

Osnovne informacije

Definicija:

Kinezioterapija je intervencija kognitivnega treninga z veliko raznolikostjo. Program vključuje vizualno-motorične in verbalno-kinetične naloge, ki vključujejo vizualne, verbalne in kinetične dražljaje. Obstajajo različne vrste kinetičnih in kognitivnih vaj, ki so oblikovane za vadbo ali trening. Naloge so ekološke, ker so materiali vzeti iz vsakdanjega življenja.

Kinisiotherapy image


Cilji:

Ta dejavnost je sestavljena iz vaj za ravnotežje, hoje in koordinacije gibov, ki zahtevajo verbalne in vizualne sposobnosti, kot tudi sposobnost delitve pozornosti na dvojne naloge. Kinetične vaje so vizualna in verbalna stimulacija, katerih cilj je izboljšanje mentalnih kapacitet. Sekundarni cilj pa je izboljšanje ravnotežja, gibanja in obseg skupnega gibanja.

Ta intervencija je bila oblikovana tudi za izboljšanje izvršilnih funkcij. Neposredno izboljša vizualne, slušne sposobnosti, selektivno pozornost, preusmerjanje pozornosti in dvojne naloge. Preko konsolidacije treninga pozornosti in generalizacije je pričakovati tudi izboljšanje kratkoročnega in dolgoročnega spomina. Poleg tega imajo te igre preko fizičnih vaj vpliv tudi na telo (ravnotežje, hoja in gibanje).


Trajanje:

Trajanje je odvisno od števila nalog in stopnje težavnosti. Ena naloga (igra) bo trajala običajno med 10 in 15 minut. Čas lahko podaljšamo z dodajanjem dodatnih pravil ali pobud.


Cena:

Igra je na voljo brezplačno.


Reference:

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: igra se lahko prilagodi tako, da ustreza blagi do zmerni stopnji demence.
 • Fizične zahteve: Na splošno niso visoke. Za igralce z nizkimi telesnimi zmožnostmi se igra lahko igra s pomočjo pomočnika, ki uporabniku pokaže navodila. Potrebna je dobra funkcionalnost v rokah in nogah.

Število udeležencev:

 • Igra se lahko igra s poljubnim številom igralcev (bolje je, če je igralcev več kot 3).

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • Na splošno: Miza in stol za to aktivnost nista tako pomembna.
 • Tehnični pripomočki: Karte z barvami (dovolj so 4 različne barve), venec, table s črkami, oblikami in številkami, koridorji s številkami, žoge, obroči in stožci.

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljenost, izogibajmo se bleščanju oziroma močni svetlobi.
 • Tih prostor, brez motečih dejavnikov.

Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image


Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Pojasnijo navodila igre in njene različice.
 • Dajejo jasne nasvete med igro.
 • Nadzirajo pravilno izvedbo igre.
 • Spodbujajo odnos, ki zagotavlja udobje igralcem.
 • Spremenijo stopnjo igre, če je trenutna preveč težavna.

Priprava igre:

Pripravite tehnične pripomočke (npr. barvne kartice). Pojasnite navodila, tako da pokažete primer. Najprej začnite s preverjanjem razumevanja v manjši skupini in odpravite napake.


Potek igre:

Naveden je primer ene vizualno-gibalne vaje:

 1. Začnite z navodili: igralci morajo izvesti določene korake (naprej, nazaj, na desno in levo), ki so odvisni od barve kartice, ki ste jo (strokovnjaki ali svojci) držali v roki. Na primer, ko dvignete zeleno kartico, morajo udeleženci narediti korak naprej, za modro kartico pa en korak nazaj itd. Poleg tega si morajo zapomniti, kolikokrat se je neka barva pojavila. Torej, udeleženci si morajo zapomniti navodila, da bi lahko izpolnili naloge in hkrati priklicati informacije o prejšnjih motorično-kognitivnih vajah.
 2. Udeleženci morajo stati in se razširiti preko celega prostora in gledati osebo, ki vodi vajo.
 3. Začnite s prvo barvno kartico. Dvignite kartico, da jo lahko vidijo vsi udeleženci.
 4. Opazujte, če izvajajo prave korake (npr. en korak naprej). Udeleženci morajo upoštevati navodila. Premik pozornosti se vadi ko udeleženec premakne pozornost z enega na drug korak, ali iz ene naloge v drugo.
 5. Potem nadaljujte z drugo bravo in enakimi pravili.
 6. Nalogo izvedite z vsaj 6 karticami.
 7. Igra se konča, ko udeleženci odgovorijo, kolikokrat se je pojavila vsaka barva. Zmaga oseba, ki je pravilno odgovorila.

Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image

Več

Različice igre:

Igra ima naloge, ki se stopnjujejo v težavnosti in se razlikujejo glede na izhodiščno kognitivno in gibalno sposobnost udeležencev.

Dodate lahko dodatna pravila ali pa igro igrate v kombinaciji z drugo. Drug primer igre je:

 1. Udeleženci morajo stati in se razporediti po prostoru tako, da gledajo osebo, ki izvaja vajo.
 2. Z roko morajo premikati palico. Pojasnite, da jim boste povedali zgodbo z nekaterimi izdelki (zelenjavo, sadjem, sladkarijami) iz trgovine. Vsakič, ko se v zgodbi pojavi ena izmed vrst zelenjave, morajo postaviti palico navzdol. Ko pa slišijo v zgodbi enega izmed sadežev pa morajo palico dvigniti itd.
 3. Začnite pripovedovati zgodbo, da ste šli v supermarket in ste kupili 4 jabolka, 10 krompirjev, 5 banan, 3 čokolade, 6 korenčkov itd.
 4. Opazujte, če udeleženci izvajajo prave gibe za vsak kupljen izdelek.
 5. Igra se konča, ko udeleženci odgovorijo, kolikokrat je bil vsak izdelek omenjen. Zmaga oseba, ki je pravilno odgovorila.

Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image


Sorodne igre:

Sorodne AD-GAMING igre:


Točkovanje:

 • Čas, ki ga potrebujemo za izvedbo igre.
 • Število napak, ki jih udeleženci naredijo pri igranju.
 • Potrebna pomoč.

Praktične dejavnosti

 1. Pripravite material (radio, barvne kartice, kovanci, oblike in števila, žoge, palice, obroči, stožci).
 2. Podajte kratko razlago vaje. Razložite navodila in pokažite primer.
 3. Pri nekaj igralcih preverite, kako izvajajo vajo, in popravite napake.
 4. Preverite, če so igralci navodila razumeli.
 5. Igralci naj vstanejo in se razporedijo po prostoru.
 6. Začnite z igro.
 7. Opazujte, kaj se dogaja.
 8. Sprašujte jih.
 9. Ocenite izvedbo naloge.


Erasmus +