Introducere

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul inițiativei ERASMUS + (proiectul nr. 2016-1-ES01-KA204-025313)

„Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine”.

Erasmus +