Predstavitev

Dobrodošli na vsebinah projekta AD-GAMING

Nahajate se na spletni platformi AD-GAMING.

Tu najdete gradiva za trening in informacije o »resnih igrah«, s pomočjo katerih lahko izboljšate kakovost življenja oseb z Alzheimerjevo boleznijo.

Vsebine in gradiva projekta AD-GAMING so razdeljene v 3 sklope:

  • Splošna gradivaz informacijami o »resnih igrah« za osebe z demenco in predstavitev glavnih kognitivnih področij, ki jih krepimo pri uporabi omenjenih iger;
  • Iskalnik resnih iger, ki nam omogoča poiskati specifično igro, prilagojeno osebam z demenco;
  • Pomoč/Navodila (trenutno se nahajate na tej strani)

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije v okviru pobude ERASMUS + (številka projekta 2016‐1 ‐ ES01 ‐ KA204‐025313)

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Erasmus +