Besedne igre

 

Materiali za usposabljanje

 

Na voljo je veliko različnih besednih iger, s katerimi lahko preizkusite vaše jezikovne spretnosti, spomin in pozornost. Izzovite se z reševanjem križanke ali lovom na besede ali pa povabite prijatelje in sorodnike k igranju besednih premetank ali naštevanju čim daljšega seznama besed. Besedne igre so odlična priložnost za preizkušanje besednjaka, hkrati pa spodbujajo ekipno delo. Postavite si časovno omejitev in naredite igro še bolj zabavno!

Osnovne informacije

Definicija:

Besedne igre so igre, v katerih igralci ustvarijo ali ugibajo besede po vnaprej določenih pravilih. Obstaja veliko različnih možnosti, na primer poišči besede, ki se začnejo na črko A, naštej čim več živali, črkuj besedo “križanka” in tako dalje.

Besedne igre so dobre za trening kognitivnih področij:

 • Govor in jezik
 • Pozornost
 • Spomin, pri igrah, kjer si moramo zapomniti, katere beside so bile že izrečene

Igra se lahko igra na mnogo različnih načinov, ustno (brez pripomočkov), kot namizna igra, na spletu ali preko aplikacije.


Cilji:

Besedne igre imajo različne cilje. Spodaj so navedeni cilji nekaterih besednih iger.

Besedne igre svinčnik in papir: Cilji igre so lahko različni, na primer naštejte čim več besed, ki se začnejo/ končajo z določeno črko/ zlogom; naštejte čim več predmetov/ živali/ imen itd.; poiščite čim več besed, ki imajo 5 črk; in podobno.

Namizne besedne igre: Cilj je sestaviti čim več besed ali čim daljšo besedo iz danih črk. Črke so lahko napisane na ploščicah, karticah ali v drugih oblikah.

Osmerosmerke: Cilj te vrste besednih iger je poiskati vse beside s seznama v mreži črk. Besede se lahko nahajaj horizontalno, vertikalno ali diagonalno, torej obstaja 8 različnih smeri, v katerih lahko iščemo beside.


Trajanje:

Trajanje je odvisno od vrste besedne igre, ki jo igramo. Namizne igre, kot na primer Scrabble ali Boggle, lahko trajajo tudi do 60 minut. Besedne igre svinčnik in papir ter IKT besedne igre so po navadi krajše, trajajo približno 10 minut.


Cena:

 • Fizična različica: od 10€
 • IKT različica: brezplačno na mnogih spletnih straneh, brezplačne aplikacije
 • Različice papir in svinčnik: brezplačno

Reference:

 • Razlaga: https://en.wikipedia.org/wiki/Word_game
 • Ozadje: prenesite ta PDF: PRIMER_PDF_ZA_PRENOS.pdf
 • Igrajte na spletu:
  • http://www.wordgames.com/en/static/
  • http://games.aarp.org/category/word/
  • https://www.mindgames.com/Word+Games
  • http://www.pogo.com/word-games
  • http://puzzles.independent.co.uk/category/word

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: blaga do zmerna stopnja demence.
 • Fizične zahteve:
  • Igre lahko igramo ustno, zato lahko sodelujejo tudi igralci s fizičnimi omejitvami.
  • Za namizne igre: dobra motorika in koordinacija oko-roka, predvsem gibljivost rok in dlani; igralci z manjšimi fizičnimi zmogljivostmi lahko sodelujejo s pomočjo pomočnika, ki sledi njihovim navodilom.
  • Za računalniške igre: zmožnost uporabe miške.
  • Za mobilne/tablične igre: osnovna gibljivost rok in prstov. Boljši vid potreben za manjše naprave (mobilne telephone ali manjše tablične računalnike).

Število udeležencev:

 • Individualno, v manjših ali večjih skupinah (pomočnik koordinira igro in vključuje vse igralce v igro).

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • Na splošno:
  • Za namizne besedne igre: Miza ali druga ravna površina.
  • Stol ali druga udobna površina za sedenje.
 • Namizna igra (odvisno od igre): kartice ali ploščice s črkami, kocke, igralna plošča, štoparica.
 • IKT igre: računalnik in miška, tablični računalnik ali mobilni telefon.
 • Papir in svinčnik: papir, svinčnik, predloga (križanka, osmerosmerka, vislice …), štoparica (poljubno).

Primeren prostor:

 • Dobra osvetlitev, izogibajmo se bleščanju.
 • Tih in miren prostor.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila in različice igre.
 • Nadzirajo pravilno igranje igre in koordinirajo igranje v večjih skupinah.
 • Igrajo zraven – oseba z demenco ugiba eno besedo, pomočnik drugo itd.
 • Pomaga igralcu uganiti pravo besedo s pomočjo namigov, npr. opiše besedo (predmet, žival …), ki jo iščemo.
 • Za IKT igre: pomagajo pri uporabi naprave, npr. pokažejo, kako izbrati želeno črko, kako označiti besedo, kako vnašati črke v križanko …; igralcem z manjšimi fizičnimi omejitvami pomagajo izbirati črke ali besede, tako da sledijo navodilom igralca.

Priprava:

 • Namizna igra: vse pripomočke iz škatle postavimo na mizo pred igralca, igramo po priloženih navodilih.
 • IKT igra: izberite igro, ki jo želite igrati in nastavite težavnost.
 • Papir in svinčnik: postavite predlogo na mizo pred igralca (križanka, osmerosmerka …); igralec s svinčnikom izpolnjuje predlogo (vpisuje črke, črta besede …).

Potek:

Za različne besedne igre obstajajo različna navodila. Nekatere igre so na voljo na komercialnem trgu (Scrabble, Boggle, Activity …), najdemo jih v časopisih (križanke, osmerosmerke …) ali v specializiranih revijah (Razvedrilo, Kih …). Igralci si lahko izmislijo tudi svoja pravila. Če igro igramo v skupini, igralci ugibajo beside en za drugim. Cilj je poiskati čim več besed, kot je mogoče.

OSMEROSMERKA

Igro osmerosmerka sestavlja seznam besed in mreža s črkami. Cilj je v mreži poiskati vse beside s seznama.  Besede so lahko postavljene horizontalno, vertikalno ali diagonalno, od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor, od leve proti desni ali od desne proti levi (8 različnih smeri).

Primeri:

 • Papir in svinčnik osmerosmerka:

Word search

 • IKT osmerosmerka:

Primer si oglejte tukaj:

Več

Različice igre:

 • Igro lahko igramo individualno, v parih, manjših skupinah (do 4 igralci) ali večjih skupinah.
 • Težavnost igre lahko povečamo z dodajanjem pravil, na primer imenujte čim več živali, ki se začnejo na črko N; imenujte čim več predmetov s 5 črkami. Težavnost lahko povečamo tudi z dodajanjem časovne omejitve, na primer v 1 minuti imenujte čim več mest, ki se začnejo s črko D.

Sorodne igre:

Sorodne AD-GAMING igre:

Druge sorodne igre:

 • Križanke
 • Scrabble
 • Boggle
 • Kviz

Naredi sam:

 • Pomočnik lahko na koščke papirja napiše črke in jih premeša. Igralec mora nato poiskati ustrezne črke, da lahko sestavi besedo.
 • Pomočnik lahko besedne igre napiše na papir in jih razmnoži za vse igralce.
 • Pomočnik lahko pripravi PPT predstavitev in jo projicira na zaslon. Odgovore igralcev zapiše na tablo, da jih vsi lahko vidijo.

Točkovanje:

 • Število pravilno uganjenih besed.
 • Število doseženih točk (namizne igre).
 • Čas, potreben, da igralec našteje določeno število besed (npr. čas, da našteje 10 živali).

Opombe / opažanja:

 • Z iskanjem v spletnih brskalnikih lahko najdemo veliko različnih brezplačnih besednih iger. Iščimo na primer “besedne igre”, “križanka”, “osmerosmerka” ipd.
 • Mnoge besedne igre so na spletu na voljo za tisk.

Praktične dejavnosti

1

Položite ploščice z različnimi črkami na mizo tako, da gledajo navzgor.

Igralec nato poskuša s črkami, ki jih ima na razpolago, oblikovati čim več besed, tako da isto ploščico uporabi le enkrat.

Igra je zaključena, ko so uporabljene vse črke ali ko iz črk, ki so na razpolago, ni več mogoče oblikovati besede. Igralec lahko igra še enkrat, tako da poskuša poiskati drugačne besede kot prvič ali poskusi oblikovati čim več besed, glede na specifično temo (npr. živali, poletje, kuhinja itd.)


2

 

1
2


Erasmus +