Pozdravljeni na strani projekta AD-GAMING!

Kinisiotherapy image

Dostop do vsebine usposabljanja:


Projekt AD-GAMING (Oblikovanje programa usposabljanja za uporabo “resnih iger” za izboljšanje kakovosti življenja oseb z Alzheimerjevo boleznijo) je namenjen izboljšanju tehnoloških in digitalnih veščin ter informacijske pismenosti oseb z Alzheimerjevo boleznijo, njihovih svojcev in negovalcev. Omogoča jim uporabo »resnih iger«, s pomočjo katerih bi lahko izboljšali kakovost življenja oseb z Alzheimerjevo boleznijo.

Projekt AD-GAMING bo spodbujal enakost in vključevanje oseb z Alzheimerjevo boleznijo ter jim preko igranja iger s svojimi družinami in vrstniki omogočal ohranjanje aktivne vloge v skupnosti. Po drugi strani bo spoznavanje in treniranje osnovnih informacijskih veščin omogočalo osebam z Alzheimerjevo boleznijo večjo odprtost za uporabo drugih informacijskih in komunikacijskih orodij, oblikovanih za vključevanje osebe s posebnimi potrebami, kot na primer “IKT podporne tehnologije” (ICT-based assistive technologies).


Dostop do vsebine usposabljanja:


Projekt je financiran ob podpori Evropske Komisije, v okviru programa ERASMUS + (številka projekta 2016‐1‐ES01‐KA204‐025313).

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

 

Erasmus +