Dvojne naloge

 

Si želite izzvati svojo sposobnost opravljanja več kot ene naloge naenkrat? Igra dvojne naloge vam pri tem lahko pomaga! Pri igri lahko sodeluje poljubno število igralcev. Igralci morajo med vajami svojo pozornost usmerjati na dve nalogi, ki ju poskušajo dokončati hkrati. Igra je čudovita priložnost za treniranje pozornosti in spomina. 

Osnovne informacije

Definicija:

Dvojne naloge so vrsta kognitivnega treninga, ki vključuje zelo različne naloge. Glavni namen programa dvojnih nalog je krepitev deljene pozornosti, ki je opredeljena kot sposobnost posameznika, da se istočasno osredotoča na različne stvari. Povezana je z naraščajočo stopnjo kognitivne zahteve, ki odraža natančnost in hitrost posameznikovega reagiranja.

Učinkovitost pri dvojnih nalogah se lahko pri starejših postopno izboljša, kar pomeni, da je kognitivna plastičnost pri nadzoru pozornosti še vedno možna tudi v starosti. Naloge so primerne, ker so vzete iz posameznikovega vsakdana.


Cilji:

Med dvojno nalogo igralca spodbujamo, da svojo pozornost hkrati usmeri na obe nalogi, ki ju izvaja. Nalogi zahtevata različne možganske krogotoke kot so npr. vidno-kinetični, verbalno-motorični in govorni dražljaji. Program dvojnih nalog se lahko izvaja v dveh težavnostnih stopnjah. Primarna naloga je vedno bolj enostavna in bolj avtomatična od sekundarne naloge, s čimer zagotovimo, da ne presežemo mentalne sposobnosti udeležencev v skupini, za hkratno opravljanje obeh nalog.

Ta igra je lahko koristna pri izboljšanju naslednjih kognitivnih področij:


Trajanje:

Trajanje je odvisno od stopnje težavnosti nalog. Ena igra običajno traja od 20 do 30 minut. Čas se lahko podaljša, če dodajamo dodatna pravila in spodbude.


Cena:

Igra je na voljo brezplačno.


Reference:

 • http://dx.doi.org/10.1080/03610730802070068
 • Holtzer, R., Stern, Y., & Rakitin, B. C. (2005). Predicting age-related dual-task effects with individual differences on neuropsychological tests. Neuropsychology19(1), 18
 • Kirova, A. M., Bays, R. B., & Lagalwar, S. (2015). Working memory and executive function decline across normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer’s disease. BioMed research international2015.

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: Igra je primerna le za posameznike z blago kognitivno motnjo.
 • Fizične zahteve: V splošnem niso visoke. Za igralce z nizkimi telesnimi zmožnostmi lahko pri igri sodeluje pomočnik, ki igralcu kaže navodila. Pri nekaterih nalogah je potrebna dobra gibljivost rok in dlani.

Število sodelujočih:

 • Igra nima omejenega števila igralcev. Priporočeno je, da je število igralcev večje od 3. Igro se lahko igra tudi individualno.

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • V splošnem: za to aktivnost sta potrebna miza in stol.

Tehnični pripomočki: radio, barvne karte, kovanci, oblike in števila, kroglice, palice, obroči in stožci.

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljenost, izogibajmo se bleščanju.
 • Tih prostor, brez motečih dejavnikov


Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila igre in njene različice.
 • Podajajo jasne nasvete med igro.
 • Nadzirajo pravilen potek in izvedbo igre.
 • Spodbujajo vedenje, ki deluje spodbudno na igralce.
 • Spremenijo težavnost igre, v kolikor je igra pretežka za igralce.

Priprava igre:

Pripravite tehnične pripomočke (npr. barvne karte). Navodila za igro razložite na praktičnem prikazu enega primera. Začnite z enim samim pogojem (primarna naloga).


Potek igre:

Podan je primer ene vizualne in verbalno aktivne gibalne vaje:

Vaja vključuje 1 vidno nalogo, 1 motoričen odziv in 1 verbalno nalogo.

Α. Primarni pogoj

1) Razvrsti karte na mizi glede na njihovo barvo.

2) Poslušaj »to« pesem in štej kolikokrat pevec ponovi »specifično frazo (primer)«. Kolikokrat si jo slišal/a?

Β. Dvojna naloga

1 +2) Poslušaj “to” pesem (drugačna pesem kot prej) in štej, kolikokrat pevec ponovi »specifično frazo (primer)«. Hkrati tudi razvrsti karte na mizi glede na njihove barve. Torej, to moraš početi sočasno. Enako pozornost namenjaj obema nalogama.

Kolikokrat si slišal/a specifično besedo/frazo v pesmi?

Ali si pravilno razvrstil/a karte po barvah?

Več

Različice igre:

Program vključuje naloge z napredujočo stopnjo težavnosti, ki se spreminja glede na posameznikovo začetno kognitivno in fizično zmogljivost.

Dodajo se lahko dodatna in različna pravila, igro pa se lahko igra tudi v kombinaciji z drugo igro.

Še 2 primera igre:

Prva igra

Α. Primarni pogoj

1) Poveži oštevilčene pike v naraščajočem vrstnem redu, da dobiš sliko. Nalogo skušaj končati v čim krajšem času.

2) Povej prosim abecedo, čim hitreje kot lahko.

B. Dvojna naloga

1+2) Med tem ko govoriš abecedo, poveži oštevilčene pike v naraščajočem vrstnem redu, da dobiš sliko. Če prideš do konca abecede in še nisi zaključil/a s povezovanjem točk, začni abecedo od začetka. Vaja se zaključi, ko je slika dokončana. Zapomni si, da je zelo pomembno, da obe nalogi opraviš istočasno. Skušaj končati vajo, kolikor hitro lahko. Enako pozornosti namenjaj tako povezovanju pik, kot izgovarjanju abecede.

Druga igra

Α. Primarni pogoj

1) Hodi po z barvnim lepilnim trakom označeni črti po sobi in hkrati v rokah drži žlico, na kateri je žogica. Večkrat se moraš sprehoditi po označeni črti naprej in nazaj. Zatem je vaja zaključena. Potrudi se, da ti med hojo žogica ne pade iz žlice

2) Naštej mesece v letu. Začni z januarjem. Skušaj jih našteti čim hitreje.

B. Dvojna naloga

1 +2) Hodi po z barvnim lepilnim trakom označeni črti po sobi in hkrati v rokah drži žlico, na kateri je žogica. Večkrat se sprehodi po označeni črti naprej in nazaj. Hkrati ko to počneš, zraven naštej še mesece v letu, in sicer prični z januarjem. Torej, zelo pomembno je, da obe nalogi opravljaš istočasno in ju skušaš čim hitreje opraviti. Vaja je zaključena, ko prenehaš hoditi po označeni črti. Enako pozornosti namenjaj tako hoji kot tudi naštevanju mesecev v letu.

Sorodne igre:

Sorodne AD-GAMING igre:

Točkovanje:

 • Čas, ki ga igralec potrebuje za izvedbo naloge.
 • Število napak, ki jih igralec naredi med izvedbo naloge.
 • Ali je igralec med izvajanju nalog potreboval pomoč/podporo.
 • Kako zahtevna je bila kombinacija dveh nalog.

Praktične dejavnosti

 1. Pripravite material (radio, barvne kartice, kovanci, oblike in števila, žoge, palice, obroči, stožci).
 2. Podajte kratko navodilo.
 3. Preverite, če so igralci navodila razumeli.
 4. Začnite igro samo z enim pogojem. Dovolite igralcem, da nekaj časa igrajo.
 5. Nadaljujte samo z drugim pogojem/ vajo. Dovolite igralcem, da jo nekaj časa izvajajo.
 6. Razložite igralcem, da bodo sedaj izvajali obe vaji skupaj ter pri tem odgovarjali na določena vprašanja.
 7. Izvedite dvojno nalogo.
 8. Opazujte, kaj se dogaja.
 9. Sprašujte jih.
 10. Ocenite izvedbo naloge.


Erasmus +