Besedna premetanka

 

 

Ali vam je všeč sestavljanje črk v besede? To je vaša igra! Gre za zelo zabavno igro, kjer morajo igralci sestavljati črke v besede. Prvi igralec izbere besedo in nato zmeša črke, ki sestavljajo to besedo. Naloga drugih igralcev je zdaj seveda ta, da črke sestavijo nazaj v prvotno besedo. Igro lahko igrate v parih ali skupinah. Uživajte v igri, ki izziva kognitivna področja pozornosti in jezika.

Osnovne informacije

Definicija:

V igri je potrebno črke razporediti tako, da sestavimo smiselno besedo.

 


Cilji:

Cilj igre je pravilno zapisati besede.

Igralec lahko izboljša naslednja področja:


Trajanje:

Igra v skupini traja od 15 do 20 minut, v paru pa približno 10 minut.


Cena:

Brezplačno


Reference:

Tiskana verzija Besedne premetanke:

https://www.puzzles-to-print.com/word-scrambles/

 

Spletni generator Besednih premetank za tisk:

https://quickworksheets.net/

https://www.education.com/worksheet-generator/reading/word-scramble/

 

Spletna brezplačna igra:

http://www.wordgames.com/en/letter-scramble.html

https://www.proprofs.com/games/word-games/word-scramble/

http://www.sheppardsoftware.com/braingames/scramble/scramble.htm

 

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: igro lahko igrajo igralci z blago do zmerno stopnjo demence.
 • Fizične zahteve: ni posebnih priporočil

Število udeležencev:

 • Igra se lahko izvaja samostojno, v paru ali skupini.

Pripomočki in zahteve:

Zahtevani pripomočki za igranje igre:

 • Tabla
 • Svinčnik in papir.

Primeren prostor:

 • Dobra svetloba.
 • Tih prostor.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Pojasnijo navodila.
 • Pomagajo igralcem z namigi, da ti lažje najdejo pravilno besedo.
 • Če je iskana beseda zelo dolga ali kompleksna lahko pomočnik namigne, s katero črko se prične iskana beseda. Če je potrebno, lahko tudi namignemo naslednjo črko.

Priprava:

Pomočnik na tablo napiše črke besed, ki so med seboj premešane.


Potek:

Igro začnemo s kratkimi, vsakdanjimi besedami. Na primer: besede predmetov v hiši, kot so miza, stol, kad, postelja, krožnik itd. in nato postopoma dodajamo daljše in kompleksnejše besede kot so npr. slika, računalnik, pločnik, itd. Igralcu pojasnimo, da morajo biti črke, ki so zapisane na tabli, urejene tako, da dobimo iz njih smiselno besedo. Prvo besedo rešimo skupaj z igralci, nato pa igralci poskušajo urediti besede sami.

Resultado de imagen de word scramble

Več

Različice igre:

Igro lahko igramo s karticami, na katerih so zapisane različne črke abecede. Posamezne črke so napisane večkrat. Igralcu (igralcem) damo kartice s tistimi črkami, iz katerih lahko sestavi iskano besedo. Primer: Če mora igralec sestaviti besedo “vilice”, mu damo kartice, na katerih so črke V, I (2x), L, C in E.

Igro lahko igramo tudi s številkami. Na tablo zapišemo števila, ki jih morajo igralci postaviti v pravilno zaporedje ali pa zapišemo število, igralci pa povedo, katero število je pred in za zapisanim številom.


Sorodne igre:

 Sorodne  AD-GAMING igre:


Točkovanje:

 • Dolžina besede.
 • Težavnost besede.
 • Koliko namigov potrebuje igralec.

Zapiski/opažanja

Če igramo različico igre, pri kateri so črke napisane na karticah, oblikujmo kartice skupaj z igralci, saj ti na ta način lahko vadijo tudi pisanje črk.

Praktične dejavnosti

 • Pripravite pripomočke (tabla in pisalo za tablo ali predlogo in svinčnik) in določite temo igre, na primer: predmeti v hiši.
 • Vodja igre poda kratko razlago.
  Prvo besedo naj vodja igre in igralci rešijo skupaj.
  Preverite, če so igralci navodila razumeli.
 • Začnite z igro.
  Igralci naj samostojno razporedijo črke tako, da dobijo ustrezne besede.
 • Ko igralci uganejo vse besede, jih lahko vodja igre povpraša nekaj vprašanj. Na primer:
  • Kje v hiši je spravljen ta predmet?
  • Kaj počnemo z njim?
  • Ali imate ta predmet? Itd.
 • Opazujte, če kdo od igralcev pri ugibanju besed potrebuje pomoč in ga spodbujajte.
  Opazujte, kako pogosto igralci potrebujejo namige in koliko besed uganejo brez pomoči.
  Vprašajte igralce po mnenju o igri.

 


Erasmus +