Vislice

 

 

Igra vislice je preprosta igra, za katero potrebujete zgolj papir in pisalo. Eden izmed igralcev izbere besedo ali besedno zvezo, ostali igralci pa jo morajo uganiti tako, da kličejo posamezne črke, ki morda sestavljajo iskano besedo. Ko igralec izbere črko, ki je v besedi ni, oseba, ki je besedo izbrala, nariše del vislic. Igra se zaključi, ko je risba vislic dokončana, zato morate pohiteti in besedo čim hitreje uganiti! Igra spodbuja igralce pri uporabi spomina in jezikovnega znanja. Uživajte v odkrivanju skrivne besede!

Osnovne informacije

Definicija:

Pri vislicah moramo uganiti pravo besedo tako, da govorimo posamezne črke, za katere se nam zdi, da sestavljajo besedo/besedno zvezo. Besedo moramo uganiti v določenem času, t.j. dokler nismo “obešeni”.

Vislice


Cilji:

Cilj je poiskati besedo ali frazo, preden je risba vislic popolnoma končana. Igralec lahko z igranjem vislic izboljša spominsko in jezikovno področje ter pozornost.

Vislice igre


Trajanje:

Trajanje je odvisno od števila igralcev in od tega, če morajo uganiti besedo ali besedno zvezo.

Igra z 1 do 2 igralcema lahko traja 10-15 minut.

Igra s 3 ali več igraci lahko trajala do 20-30 minut.


Cena: 

Brezplačno


Reference

 

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: igro lahko igrajo vsi uporabniki z blago do zmerno stopnjo demence.
 • Fizične zahteve: Ni posebnih fizičnih zahtev.

Število udeležencev:

 • Igra se lahko igra v parih ali v skupinah.

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • Tabla
 • Pisalo za tablo.
 • Papir in svinčnik.

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljenost, izogibajmo se bleščanju oziroma močni svetlobi.
 • Tih prostor, brez motečih dejavnikov.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila za igro.
 • Povejo igralcem temo besed, ki jih ugibajo (npr. živali).
 • Zapisujejo črke, ki jih igralci povedo, a niso pravilne oziroma niso v besedi/besedni zvezi, ki jo iščemo.

Priprava igre:

Pred začetkom igre določimo temo, ki si jo igralec želi. To so lahko na primer živali, filmi, igralci, naslovi pesmi, oblačila, pohištvo itd.


Potek igre:

Zamislimo si neko besedo ali besedno zvezo. Nato narišemo črtico za vsako črko te besede, tako da igralec ve, koliko črk je v besedi ali besedni zvezi, ki jo išče.

Potem mora igralec predlagati črko. Če beseda ali besedna zveza vsebuje to črko, jo napišemo na pravo mesto. Potem je na vrsti naslednji igralec, ki pove naslednjo črko. Ko igralec predlaga črko, ki je ni v besedi ali besedni zvezi, narišemo nov del vislic (začnemo na spodnjem delu vislic). Napačna črka se zapiše na rob papirja.

Igra se nadaljuje, dokler se ne razkrijejo vse črke in dokler igralci ne ugotovijo besede ali besedne zveze in tako zmagajo. V primeru, da so narisane celotne vislice, igralec izgubi.

Hangman game

 

Več

Različice igre:

Dele vislic/telesa “obešenca” lahko dodajamo ali spreminjamo, da bo igra trajala dlje, na primer ko igra hkrati več kot 6 igralcev.


Sorodne igre:

Podobne igre so uganke, ki nekaj opisujejo, igralec pa mora ugotoviti kaj to je. Za primer uganke si oglejte:  https://www.riddles.com/best-riddles


Točkovanje:

 • Točka za vsako zmago (igralec ugane pravilno besedo/ besedno zvezo).
 • Toliko točk, kolikor črk ima beseda, ki jo morajo uganiti igralci.

 

Practical activities

VISLICE NA TABLI ALI PAPIRJU

 1. Pripravite material (table ali papir, pisalo za tablo, svinčnik ali kuli) in določite temo vislic, na primer “živali”.
 2. Kratko razložite igro. Igralcem povejte temo vislic in narišite črtico za vsako črko v besedi, ki si jo zamislite.
 3. Preverite, če igralci razumejo navodila.
 4. Začnite z igro.
 5. Izmenično ugibajte črke v besedi.
 6. Zapišite črke, ki jih igralci niso pravilno uganili in za vsako napačno črko narišite del vislic (glej Sliko 1).
 7. Opazujte, če kdo potrebuje pomoč pri ugibanju besed in opazujte komunikacijo med igralci.
 8. Sprašujte igralce o izbrani temi (živali).
 9. Opazujte, koliko besed uganejo in koliko ugibanj potrebujejo, da uganejo besedo. Povprašajte jih po mnenju o igri.

 

Slika 1

 

SPLETNA IGRA VISLICE

 • Pojdite na: www.goricko.net/igre/vislice/   (glej Sliko 1)
 • rikazalo se bo okno z vislicami in besedo, ki jo je potrebno uganiti (glej Sliko 2).
 • Črko izberete s klikom nanjo. Če izbrane črke ni v besedi, se bo pojavil del “obešenca”, črka pa bo obarvana z rdečo (glej Sliko 3).
 • Če je izbrana črka pravilna, se bo pojavila v besedi in obarvala z rdečo (glej Sliko 4).
 • Igra se konča, ko igralec ugane besedo, ali je “obešen” (glej Sliko 5 in Sliko 6).
 • Če želite igrati znova, pritisnite gumb “nova igra”.


Erasmus +