Ravnotežje števil (Complete Brain Workout)

 

Si želite preizkusiti svoje računske sposobnosti? Igro ravnotežje števil imenujemo tudi “uravnoteževalnik”. Na tehtnici je prikazano ravnotežje določenih števil. Cilj je uravnovesiti tehtnico. Števila, ki se nahajajo pod tehtnico, je potrebno urediti na vsako stran tehtnice tako, da je seštevek števil na eni strani tehtnice enak seštevku števil na drugi strani tehtnice.

Osnovne informacije

Definicija:

Complete Brain Workout je zbirka 46 iger, zbranih iz Brain Workout Games 1, 2 in 3. Vključuje 40 vaj za krepitev umskih sposobnosti, s katerimi izboljšamo pozornost in spomin. Vaje so razdeljene glede na pet glavnih področij: verbalne, logične, prostorske, numerične in spominske.

Complete brain workout screenshot
Complete brain workout screenshot

V zbirki The Complete Brain Exercises je posebna igra, namenjena računanju. Imenuje se Ravnotežje števil (Number balance) in od igralca zahteva reševanje računskih nalog. Vizualno prikaže odnose in operacije med števili. Ta vaja širi razumevanje računskih operacij seštevanja in odštevanja (»razlika« in »koliko manjka, da dobim…«) ter spodbudi priklic  pravil seštevanja in odštevanja.

Complete brain workout screenshot
Complete brain workout screenshot

Cilji:

Ravnotežje števil: Cilj je uravnovesiti tehtnico. Števila, ki se nahajajo pod tehtnico, je potrebno urediti na vsako stran tehtnice tako, da je seštevek števil na eni strani tehtnice enak seštevku števil na drugi strani tehtnice.

Igra se imenuje tudi »uravnoteževalnik« (»balance bar«). Vključuje uteži z vrednostmi, ki jih je potrebno razporediti na posamezno stran tehtnice. Številke pod tehtnico morajo biti urejene tako, da je seštevek na obeh straneh tehtnice enak. Cilj igre je torej uravnovesiti tehtnico.

To igro se lahko uporabi, kadar želimo okrepiti razumevanje in izboljšati izračune numeričnih izrazov in enakosti.

Z igro lahko izboljšamo naslednje kognitivne sposobnosti:


Trajanje:

Trajanje je odvisno od stopnje zahtevnosti posameznega nivoja igre. Ravnotežje številk vključuje 5 stopenj zahtevnosti za vsako posamezno igro. Ena stopnja v povprečju traja od 10 do 15 minut.


Cena:

Igra je na voljo brezplačno. 


Reference:

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: igro se lahko prilagodi za blago do zmerno stopnjo demence.
 • Fizične zahteve:
  • V splošnem niso visoke. Potrebna je osnovna gibljivost rok in prstov. Pri igralcih z nizkimi fizičnimi zmožžnostmi lahko njihove odgovore vnaša pomočnik.
  • Zmožnost uporabe računalnika in računalniške miške. Če ima računalnik zaslon na dotik, se ga morajo igralci naučiti uporabljati.

Število udeležencev:

 • Ta igra se lahko igra le individualno.

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • V splošnem: ne zahteva nobene posebne naprave ali osebja.
 • Potrebna je miza oziroma podobna ravna podlaga in stol.
 • Aplikacija deluje na računalniku.

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljenost, izogibajmo se bleščanju oziroma močni svetlobi, ki pada na zaslon.
 • Tih prostor, brez motečih dejavnikov.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila igre in njene različice.
 • Pomagajo uporabljati IKT napravo (računalnik, miško in zaslon na dotik).
 • Nadzirajo pravilen razvoj igre.
 • Pomagajo pri štetju/rezultatu.
 • Spodbujajo igralca.
 • V nekaterih primerih (pri igralcih z nizkimi telesnimi zmožnostmi) lahko pomočniki na podlagi navodil igralca zapisujejo njegove odgovore na računalnik.

Priprava igre:

Odprite začetni zaslon igre Complete brain workout.

Ustvarite nov uporabniški račun ter kliknite na svoje ime, da vstopite v igro.

CBW Starting point
Začetna točka igre

Izmed 5 možnosti izberite »workout«.

Izbirate lahko med 5 ključnimi področji kognitivnih funkcij: verbalne, logične, prostorske, numerične in spominske.

Kliknite na »numerical« in izberite igro »Number balance«.

Pomembno je, da igro na začetku nastavimo na najenostavnejši nivo, saj se nivo težavnosti postopoma viša, z napredovanjem igralca.


Potek igre:

Navodila za Ravnotežje števil:

Na zaslonu boste videli podoben zaslon kot je prikazan spodaj:

Screenshot
Screenshot

Pojavil se bo niz tehtnic in številk. Z računalniško miško premikate števila v okenca na tehtnico. Števila nizate na tehtnico tako, da je seštevek na eni strani tehtnice enak tistemu na drugi strani. Za pravilno podan odgovor se prikaže kljukica.

Screenshot
Screenshot

Več

Različice igre:

Priporočljivo je, da igro igra le en igralec naenkrat.

Ko se bo igralec seznanil z igro, bo potreboval čedalje manj pomoči.

Igra vključuje 5 težavnostnih stopenj. Višje težavnostne stopnje lahko zahtevajo več pomoči s strani osebja oz. svojcev.

Sorodne igre:

Sorodne AD-GAMING igre:

Druge sorodne igre:

Točkovanje:

Med igro je na spodnjem delu zaslona prisoten tudi gumb za zaustavitev štoparice. Prav tako se na spodnjem delu zaslona nahaja tudi okence, ki se obarva zeleno, v primeru, da je odgovor pravilen.

Aplikacija ima podsistem podatkov, ki zbira rezultate in statistiko.

Praktične dejavnosti

 1. Pripravite mizo, stol in računalnik.
 2. Odprite začetni zaslon igre “Complete brain workout” in sledite postopku.
 3. Igralcu kratko pojasnite igro in navodila.
 4. Preverite, če je igralec navodila razumel.
 5. Začnite z igro. Na začetku je igra nastavljena na najlažjo težavnost. Ko se igralci pri igri izboljšajo, je raven težavnosti mogoče prilagoditi.
 6. Nadaljujte z višjo težavnostjo.
 7. Opazujte, kaj se dogaja.
 8. Ocenite izvedbo naloge.


Erasmus +