Brain tuner

 

Da dosežemo pravilen izračun, izpisan na zaslonu, moramo izbrati ustrezno računsko operacijo. Igro igramo preko računalnika. Na ekranu se pojavi matematični račun, ki ga moramo s klikom miške dopolniti z ustrezno računsko operacijo. Igra je časovno omejena, kar pomeni, da mora uporabnik pravilno končati čim več matematičnih računov v najkrajšem možnem času, saj s tem dobi več točk. Rezultat igre je odvisen od števila pravilnih izračunov in napak. Najvišje število točk se zapiše v tabeli “najboljših igralcev”.

Osnovne informacije

Definicija :

Ta igra je vaja v osnovnih matematičnih operacijah – sestavljena je iz reševanja preprostih matematičnih enačb in določanja pravilnih simbolov v dani enačbi.

Igra se jo lahko tako fizično (na papirju), kot v spletni verziji.

Brain tuner play again
Brain tuner “ponovno igra”

 


Cilji:

Cilj igre je rešiti 20 osnovnih matematičnih vaj – čim hitreje najti pravilen simbol za dano enačbo. Igralčev rezultat in čas rešitve sta izpisana na vrhu ekrana, igralec ju lahko izboljša.

Z igro lahko izboljšamo naslednje kognitivne sposobnosti:


Trajanje:

Trajanje igre je odvisno od števila nalog, ki jih reši posameznik; igra običajno traja 10-15 minut.


Cena:

 • IKT različica: brezplačna
 • Fizična različica: brezplačna

Reference:

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: igro lahko prilagodimo posameznikom z blago in zmerno stopnjo demence.
 • Fizične zahteve:
  • V splošnem niso visoke. Igralci z nizkimi fizičnimi zmožnostmi lahko igrajo igro s pomočnikom, ki upošteva navodila igralca.
  • Za spletno igro: dober vid in dobra gibljivost rok in dlani.

Število udeležencev:

 • Igro lahko igrate sami, v paru (uporabimo 2 delovna lista/2 računalnika), skupinsko sodelovalno (več igralcev mora skupaj najti pravilno rešitev enačbe), ali skupinsko tekmovalno – drug proti drugemu (z več delovnimi listi/ računalniki in igralci; igralci tekmujejo med seboj za zmago – posameznik, ki najhitreje reši naloge in ima največ pravilnih odgovorov, je zmagovalec).

Pripomočki in zahteve

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • Fizična različica: delovni listi, svinčnik/kemični svinčnik
 • IKT različica: računalnik / prenosni računalnik

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljenost, izogibajmo se bleščanju oziroma močni svetlobi, ki pada na zaslon.
 • Tih prostor, brez motečih dejavnikov.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila igre.
 • Nadzirajo pravilen potek igre.
 • Pomagajo s štetjem rešitev/ rezultatov.
 • V nekaterih primerih (za uporabnike z nizkimi telesnimi zmožnostmi) lahko pomočniki zapišejo odgovore v računalnik in ob tem upoštevajo navodila igralca.

Priprava igre:

 • IKT različica:

Odpremo okno z igro in preberemo navodila, ki se izpišejo na zaslonu – »Izberite simbol, da čim hitreje rešite enačbo.« Zatem igralec pritisne gumb za začetek. Na zaslonu se prikaže prva enačba, ki jo je potrebno rešiti.

 • Fizična različica:

Igralec začne reševati enačbe na delovnem listu.

Igro lahko izvedemo posamično ali v skupini.


Potek igre:

Na zaslonu se bo pojavilo 20 preprostih enačb za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Igralec jih mora čim hitreje pravilno rešiti. Pri igri vam ni treba vpisati rezultata enačbe, ampak morate izbrati enega izmed štirih (4) znakov: plus(+), minus(-), množenje (x) ali deljenje(:). Igralci izberejo matematični znak tako, da kliknejo na ustrezni simbol pod enačbo.

PRIMER: Če je podana enačba »4?2 =2«, mora igralec pritisniti na gum ‘-‘ (minus). Enačba se spremeni v »4 – 2=2«.

Igralec dobi toliko več točk, kolikor hitrejši je pri izbiri pravilnega matematičnega znaka. Če odgovori prepočasi, kljub pravilnemu odgovoru ne dobi nobene točke.

Rezultat je zapisan v zgornjem levem delu zaslona igre Brain Tuner. Porabljeni čas najdete na sredini zaslona zgoraj.

Igre je konec, ko igralec reši vseh 20 matematičnih problemov. Igralec lahko ponovi isto igro tako, da klikne na gumb »Igraj ponovno« (PLAY AGAIN), ki se izpiše na sredini zaslona.

Oskrbovalci/svojci/igralci lahko zabeležijo rezultat vsake igre in ga skušajo izboljšati.

Več

Različice igre:

 • Fizična igra: igro lahko igramo na delovnih listih z matematičnimi enačbami, uporabimo svinčnik/kemični svinčnik. Rezultate zapišemo na papir.
Brain tuner game example
Primer igre “Brain tuner”
Brain tuner game example
Primer igre “Brain tuner”
Brain tuner game example
Primer igre “Brain tuner”
 • Skupinska igra: igro lahko igramo skupinsko, bodisi drug proti drugemu (skupinsko tekmovalno) ali drug z drugim (skupinsko sodelovalno), tako v spletni kot v fizični različici.

Sorodne igre:

Sorodne AD-GAMING igre:

Točkovanje:

 • Čas, potreben za pravilno rešitev enačb.
 • Število napak.
 • Potrebna pomoč.

Praktične dejavnosti

Namestite igro “Brain Tuner” z interneta ter ustvarite bližnjico na zaslonu (glej sliko 1).

(slika 1)

Ko odprete igro, se prikaže zaslon, ki vsebuje štiri matematične simbole (+, -, x, ÷), s katerimi bo igralec igral. Na vrhu zaslona so prikazane ocene in časovnik (glej sliko 2).

Za začetek igre, z miško pritisnite na gumb “Start”.

(slika 2)

Vaja je sestavljena iz reševanja preprostih enačb in iskanja pravilnega simbola za vsako matematično enačbo (glej sliko 3). Cilj igre je zaporedno rešiti 20 osnovnih matematičnih vaj, tako da se najdejo pravi simboli za dano enačbo čim prej.

(slika 3)

Ko je igra zaključena, se bodo čas in točke prikazale na zaslonu (glej sliko 4).

(slika 4)


Erasmus +