Igra vožnje in parkiranja avtomobilov

 

Training materials

Vožnja in parkiranje avtomobila je IKT igra, kjer igralec vozi avto okoli različnih ovir, da bi ga lahko parkiral v določen prostor. Cilj igre je, da avto igralec parkira s čim manjšim številom napak. Z napredovanjem igre se veča tudi stopnja težavnosti.

Kako dobro znaš parkirati avto? Poskusi na spletu!

Osnovne informacije

Definicija:

Vožnja in parkiranje avtomobilov je IKT igra, v okviru katere igralec krmili avtomobil in se pri tem sooča z različnimi ovirami. Igralec mora parkirati vozilo na parkirno mesto, pri čemer mora narediti čim manj napak.

Parking cars game
Igra parkiranja avtomobilov
Parking cars game
Igra parkiranja avtomobilov
Parking cars game
Igra parkiranja avtomobilov

 


Cilji:

Cilj igre je parkirati avto na označeno mesto, brez da ob tem zadenemo drugo vozilo ali oviro. Igralec nabira točke za posamezno stopnjo igre, ki jo igra. Če zbere dovolj točk, napreduje na naslednjo, težjo stopnjo igre.

Z igro lahko izboljšamo naslednje kognitivne sposobnosti:


Trajanje:

Trajanje igre je odvisno od težavnosti posamezne stopnje igre. Igranje na eni stopnji običajno traja 10-15 minut.


Cena:

Igra je na voljo brezplačno.


Reference:

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: igro lahko igramo na različnih težavnostnih stopnjah in je primerna za blago do zmerno stopnjo demence.
 • Fizične zahteve:
 • Dober vid (brez okvar vida).
 • Dobra gibljivost rok in dlani (sposobnost upravljanja z računalniško miško/tipkovnico).
 • Sposobnost uporabe IKT ali znanje za uporabo računalnika.

Število udeležencev:

 • Ta igra se lahko igra le individualno.

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebno za izvedbo igre:

 • Računalnik/prenosni računalnik.
 • Spletna povezava.

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljava računalniškega zaslona.
 • Izogibajmo se bleščeči/ močni svetlobi ter hrupu, ki lahko zmoti aktivnost. Če je zvok igre moteč, se ga lahko izklopi.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila igre.
 • Pokažejo, kako se uporablja računalnik, računalniško miško in tipkovnico za vožnjo avtomobila in parkiranje.
 • Nadzirajo pravilen potek in razvoj igre.
 • Razložijo točkovanje.

Priprava igre:

 • IKT igra: Pojdite na spletno stran igre, izberite stopnjo igranja in pričnite z vožnjo avtomobila. Slednjega premikate s pomočjo računalniške miške in tipkovnice.

Potek igre:

Igralec mora premikati avto na zaslonu, po cesti do označenega parkirnega mesta, pri čemer ne sme zadeti drugih avtov, sten in ovir. Igralec se mora izogibati trkom ter parkirati avto na označeno parkirno mesto. Običajno mora igralec za premikanje avta uporabljati tipke za smer, ki se nahajajo na računalniški tipkovnici (tipke s puščicami). Za premikanje naprej in za preprečitev premikanja avta v nasprotno smer mora igralec pritisniti gumb s puščico navzgor. Puščico navzdol pritisne, kadar želi avto med premikanjem naprej zaustaviti oziroma kadar želi avto premikati nazaj. Levo ali desno puščico igralec pritisne, kadar želi avto usmeriti levo oziroma desno.

Točkovanje vključuje štetje trkov, čas, ki je potreben, da igralec parkira avtomobil in uspešen zaključek naloge. Če posamezna stopnja igre ni zaključena, igralec ne more napredovati na naslednjo, težjo stopnjo igre. Igra vključuje več težavnostnih stopenj za posamezno igro. Večkratno igranje igre lahko izboljša igralčev rezultat.

Več

Različice igre:

 • Fizična igra: igramo lahko s pomočjo igrač avtomobilčkov in table oziroma podlage, na kateri so narisana parkirna mesta in ceste. Igralec lahko avtomobil premika z roko po podlagi, in sicer po narisani cesti so označenega parkirnega mesta, kjer avto tudi parkira. V tem primeru se lahko točkuje število uspešno opravljenih parkiranj ter se lahko rezultat tudi spremlja in izboljša.

Sorodne igre:

Druge podobne igre:

Točkovanje:

 • Čas, potreben za uspešno zaključitev igre.
 • Število trčenj ob ovire.
 • Pravilno parkiranje.
 • Dosežena stopnja igre.
 • Količina pomoči oziroma podpore, ki jo potrebuje igralec.

Praktične dejavnosti


Erasmus +