Nizanje geometrijskih teles

 

 Materiali za usposabljanje

Igrajte nizanje geometrijskih teles in uživajte v barviti in zabavni igri, ki bo preizkusila vaše sposobnosti koordinacije, zaznavanja in prepoznavanja. Igra je preprosta in od igralca zahteva, da na vrvico naniza velika geometrijska telesa različnih barv in oblik. Nanizajte geometrijska telesa v pravilnem zaporedju ali pa jih razporedite kot sami želite. Izzovite svoje prijatelje in sorodnike in skupaj poskusite sestaviti čim več različnih vzorcev. Skušajte najti čim več različnih rešitev!

Osnovne informacije

Definicija:

Nizanje geometrijskih teles je igra nizanja geometrijskih teles na vrvico. Velika telesa različnih barv ali oblik, nizamo na palčke ali vrvice. Ta igra spodbuja koordinacijo oko-roka, finomotorične sposobnosti in sposobnosti vizualne zaznave.

Cilji:

Cilj igre je nanizati velika lesena telesa na palčko ali vrvico v pravilnem vrstnem redu. Vrstni red teles je lahko narisan na predlogi ali pa je poljuben.

Z igro lahko izboljšamo naslednje kognitivne sposobnosti:

 • Motorika (koordinacija roka-oko, finomotorične sposobnosti).
 • Vizualno zaznavanje.
 • Prepoznavanje barv in vzorcev.

Trajanje:

Trajanje je odvisno od zapletenosti vzorca in sposobnosti igralca (motorične funkcije, hitrost, koordinacija oko-roka itd.). Običajno potrebujemo 10-15 minut za oblikovanje enega vzorca.

Cena:

 • Fizična različica: od 15€ naprej

Reference:

 • Razlaga:

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: Igra je primerna za igralce z blago ali zmerno stopnjo demence.
 • Fizične zahteve:
  • Potrebni sta dobra gibljivost rok in prstov, koordinacija oko-roka. Igralcem z nizkimi telesnimi zmožnostmi lahko pri igri pomaga pomočnik, ki niza telesa po navodilih igralca.
  • Sposobnost prepoznavanja različnih barv in oblik.

Število udeležencev:

 • Igra se lahko igra individualno ali v parih.

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • Splošno:
  • Miza ali druga podobna ravna površina.
  • Stol ali druga udobna površina za sedenje.
 • Paličice, vrvice ali drug material, na katerega lahko nizamo geometrijska telesa (slamice, palčke itd.).
 • Velika geometrijska telesa, različnih oblik in barv z luknjo v sredini.
 • Predloga, ki prikazuje različne vzorce geomerijskih teles.

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljenost, izogibajmo se bleščanju.
 • Tih prostor, brez motečih dejavnikov.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila za igro in njene različice
 • Nadzirajo pravilno igranje igre.
 • Usmerjajo igralce z napotki in nasveti o tem, kateri geometrijska telesa spadajo skupaj in kako jih natakniti na palice/vrvice
 • V primeru omejene gibljivosti rok ali prstov lahko pomočnik vzame in natakne telesa na paličic/vrvico, skladno z navodili za igralcev; pridržite palico in pomagajte pri nizanju teles.

Priprava igre:

 • Postavite paličico/vrvico in vsa geomerijska telesa pred igralca. Nad paličico/vrvico položite predlogo z vzorcem.

Potek igre:

Igro lahko igrate v številnih različicah glede na sposobnosti igralca in stopnjo demence. Obstajajo geometrijska telesa trgovskih blagovnih znamk, običajno so to didaktične igrače. Geometrijska telesa so različnih barv in oblik, običajno so to kocke, krogle, piramide in valji. Vsako telo ima na sredini luknjo tako, dag a lahko nataknemo na palico/vrvico.

Ko igramo igro, so pred igralca položena vsa geometrijska telesa. Če je igralcev več, jih položimo na sredino mize. Vsak igralec dobi svojo palico/vrvico ali drugo (slamica, palčka), kamor bo nizal geometrijska telesa ter svojo predlogo, kjer je prikazano, kako naj razvrsti geometrijska telesa.

Igralec naj gleda vzorec na svoji podlagi in poskusi najti ustrezno geometrijsko telo, ki mu bo pomagalo sestaviti vzorec. Najti je treba vsa geometrijska telesa, pred jih nanizate na palico/vrvico, igralec pa lahko poišče tudi geometrijska telesa in jih niza drugega za drugim, dokler vzorec ni sestavljen. Potem se igralec loti naslednjega vzorca.

Če igramo igro v paru, lahko en igralec išče ustrezna geometrijska telesa in jih podaja drugemu igralcu, ki jih niza na palico/vrvico. Ko je vzorec narejen, lahko nadaljujeta z naslednjo podlago tako, da zamenjata vlogi.

Maxi bead sticks Maxi bead sticks

Navodila o tem, kako nizati geometrijska telesa lahko najdete na spletnem naslovu:

Več

Različice:

 • Igro lahko igrate sami ali v paru
 • Geometrijska telesa nizate na palice, vrvice, palčke ali druge ustrezne materiale.
 • Težavnost igre spreminjate s predlogami, ki imajo več ali manj geometrijskih teles v vzorcu.

Sorodne igre:

 • Abacolor
 • Lace and trace
 • Žebljički

Točkovanje:

 • Število vzorcev v določenem času (npr. 30 minut).
 • Potreben čas za dokončanje enega vzorca.
 • Pomoč in namigi za dokončanje enega vzorca.

Opombe/ opažanja:

 • Igra ni na razpolago v IKT različice.
 • Igra je uporabna tudi kot ustvarjalna aktivnost, če uporabite manjša geometrijska telesa, npr. za izdelavo zapestnic, verižic itd.

Praktične dejavnosti

1

Postavite ves material (kroglice, vrvico in predloge) na mizo pred igralca.Izberite predlogo, ki jo bo igralec sestavljal, ter jo položite na mizo pred igralca. Igralec naj niza kroglice na vrvico eno za drugo, da ustvari vzorec, viden na predlogi.

 

Vzorec je končan, ko so kroglice nanizane tako, da se ujemajo z vzorcem na predlogi.

Igralec lahko nadaljuje z igranjem igre z uporabo ostalih predlog. Težavnost lahko prilagodimo glede na število in tip kroglic v vzorcu.

2

 


Erasmus +