Motorično drevo

 

Materiali za usposabljanje

 

Motorično drevo je igra zlaganja različno oblikovanih kosov z luknjami na podlogo. Cilj igre je čim prej zložiti vse like na drevo ali jih vzeti z njega. Je zahtevnejša igra, ki spodbuja koordinacijo, motorične spretnosti, spretnosti reševanja problemov in logiko. Primerna je tudi za vadbo zaznavanja in prepoznavanja. Uživajte v igri samostojno ali izzovite svoje prijatelje in družino!

Osnovne informacije

 

Definicija:

Motorično drevo je igra, pri kateri zatikamo lesene/plastične dele, ki imajo luknje. Obstajajo različne podloge, oblikovane kot drevo ali veje, odvisno od tega, ali dele natikamo navpično ali vodoravno. Cilj igre je natakniti dele na podloge, sneti jih s podloge ali prestaviti dele na drugo stran podloge (motorična veja). Igra spodbuja koordinacijo roka-oko, finomotorične sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov.


Trajanje igre

Trajanje igre je večinoma odvisno od igralčevih sposobnosti (motorične funkcije, motorična hitrost, koordinacija roka-oko itd.). in motivacije. Običajno reševanje enega motoričnega drevesa traja približno 10 minut.


Cilji igre

Cilj igre je natakniti dele na podlogo ali sneti jih z nje (motorično drevo) in prestaviti dele na drugo stran podlogo (motorična veja).

V težjih različicah morate dele natakniti skladno z bravo ali obliko.

Ta igre je zelo dobra za izboljšanje naslednjih kognitivnih spretnosti:

 • Motorika (koordinacija roka-oko, finomotorične sposobnosti)
 • Sposobnosti reševanja problemov
 • Vidna zaznava, prepoznavanje barv in vzorcev

Cena:

 • Fizična različica: od 15€ naprej

Reference:

 • Navodilo:

 

 

Razvoj

Udeleženci

Profil udeležencev:

 • Stadij demence: igro lahko prilagodimo za blago do zmerno stopnjo demence.
 • Fizične zahteve:
  • Igralec mora biti spreten z rokama in prsti, imeti mora dobro koordinacijo roka-oko.
  • Sposobnost prepoznavanja različnih barv in oblik.

Število udeležencev: Posameznik.

 


Pripomočki in zahteve

Za potek igre potrebujemo:

 • Splošno:
  • Miza ali druga podobna ravna površina
  • Stol ali druga udobna površina za sedenje
 • Lesene ali plastične podloge, položene na manjšo mizo
 • Lesene ali plastične dele različnih oblik in barv z luknjami v sredini, oblikovani tako, da se lahko nataknejo na podlogo v različnih kombinacijah.

Primeren prostor za igro:

 • Dovolj svetlobe, tiho okolje

Podpora igralcem

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila za igro in njene različice
 • Nadzirajo pravilno igranje igre.
 • Usmerjajo igralce z napotki in nasveti o tem, kako najti pravi del in ga natakniti/sneti s podloge ali kako prestaviti del na drugo stran podloge.
 • Motivirajo igralce, da zaključijo nalogo
 • V primeru, da imajo igralci manjše fizične zmogljivosti, lahko pomočnik igralcu pomaga tako da vodi njegovo roko.

Priprava:

 • Položite dele motoričnega drevesa pred igralca na mizo. Skladno z različico začnite igro bodisi z vsemi deli na podlogi ali z vsemi deli, snetimi s podloge. Če so deli sneti s podloge, jih položite pred igralca poleg podloge.

Potek:

Igro lahko igramo v številnih različicah, glede na sposobnosti igralca in stopnjo demence. Obstajajo podloge trgovskih blagovnih znamk, običajno kot didaktične igrače. Deli so različnih barv in oblik, običajno so okrogli, trikotni, pravokotni ali kvadratni. Vsak del ima različno število lukenj v sredini, kar ustreza manjšim podlogam na glavni podlogi.

Vsak igralec dobi svojo podlogo, skladno z deli, ki so postavljeni pred njega na mizo. Potem mora igralec sneti zgornji del s podloge, tako da ga zavrti in poišče pravilno kombinacijo lukenj v manjših podlogah. Če so na začetku vsi deli sneti s podloge, se igralec trudi natakniti dele na podlogo. Podobno poskuša igralec snemati ali natikati preostale dele. Igra je končana, ko so vsi deli bodisi sneti s podloge bodisi nataknjeni na podlogo.

Photo Doing a peg puzzle

Navodila za motorično drevo lahko najdete na:

 

Več

Različice igre:

 • Podloge lahko postavite vodoravno (motorično drevo) ali navpično (motorična veja)
 • Težavnost igre je odvisna od števila in kombinacij manjših podlog na glavni podlogi.
 • Težavnost lahko nadgradimo z dodatnimi pravili (urejanje delov skladno z bravo ali obliko)
 • Igro igramo z večjimi ali manjšimi deli, odvisno od spretosti igralčevih rok in prstov.

Sorodne igre:

Druge sorodne igre:

 • Motorična veja
 • Motorične kroglice
 • Sestavljanke z žebljički
 • Nizanje geometrijskih teles

Točkovanje:

 • Najtežja različica igre, ki jo igralec še zmore rešiti
 • Potrebni čas za rešitev igre
 • Pomoč ali navodila za rešitev igre

Opombe / opažanja

 • Igra ni na razpolago v IKT različici

Praktične dejavnosti

1

Pripravite material na mizo, pred igralca. Vsi deli naj bodo nanizani na ploščice, kot je vidno na spodnji sliki.

Vzemite prvo ploščico z modrimi delčki in jo položite pred igralca. Igralec naj poskuša zgornji delček z vrtenjem sneti s ploščice.

Ko igralec uspešno odstrani zgornji delček s ploščice, naj na enak način nadaljuje z ostalimi. Ko mu uspe odstraniti vse dele, jih poskusi zložiti nazaj na ploščico. Zaporedje delčkov naj bo enako, kot je bilo na začetku.

Na enak način nadaljujte z ostalimi ploščicami z zelenimi, rožnatimi in rumenimi delčki. Igra je zaključena, ko so vsi delčki nameščeni nazaj v prvotno pozicijo.


2

2
3
4


Erasmus +