Kinect sports

 

Kinect Sports je digitalna igra, ki jo lahko kupimo preko aplikacije Microsoft Kinect. S telesnimi gibi, ki določajo potek igre, se lahko igralci vključijo v različne športne igre, kot so keglanje, boksanje, golf in tenis. Vsako igro lahko igramo individualno ali v skupini. Kljub temu da se cilji posameznih športnih iger razlikujejo, pri vseh igralcih spodbujajo lažjo fizično aktivnost, koordinacijo oko-roka in pozitivno tekmovalnost.

Osnovne informacije

Definicija:

Kinect Sports Season 1 in Season 2 sta zbirki športnih iger. Igre vključujejo:

 • Season 1- bowling, boks, tek na smučeh, namizni tenis, nogomet in odbojka na mivki.
 • Season 2- golf, pikado, bejzbol, smučanje, tenis, ameriški nogomet.

Kinect sports Kinect sports season 2

Obe igri se igarta na tehnologiji Xbox 360 in zahtevata uporabo Kinect senzorja (ki ga je mogoče kupiti ločeno). To je tehnologija, ki preko senzorja zaznava gibanje in omogoča igralcu, da prevzame nadzor nad likom. Kinect spremlja gibanje igralca in gibanje ponovi na zaslonu preko lika. Veliko gibov je podobnih tistim, ki bi bili potrebni za izvajanje prave igre, kar se kaže kot poglobljena, skoraj resnična izkušnja.

Xbox with kinect


Cilji:

Vsaka športna igra ima svoje cilje in ti so pogosto podobni ciljem, ki se zahtevajo pri pravi igri. V nadaljevanju je predstavljen opis ciljev za nekatere igre.

 • Bowling: Glavni cilj igre je, da v desetih krogih podremo čim več kegljev. Igro lahko igramo idividualno ali skupaj z do tremi udeleženci. Na voljo so tudi mini igre kot je PinRush, kjer mora igralec podreti čim več kegljev v določenem časovnem roku.
 • Boks: Cilj je, da podrete svojega nasprotnika s kombinacijo udarcev in blokiranja. Osebe lahko igrajo same ali pa tekmujejo proti drugi osebi.
 • Golf: Cilj igre je z udarcem poslati žogico v luknjo. Igralci lahko igrajo največ do devet lukenj. Igra se lahko igra posamično ali pa igralci tekmujejo med seboj, vendar največ štirje igralci.
 • Tenis: Cilj igre je doseči več točk kot nasprotnik. Podobno kot pri pravem tenisu se točke dosežejo z udarcem žogice čez mrežo in do nasprotnika, tako da je ta ne more vrniti. Igra se lahko igra individualno, hkrati pa jo lahko igrajo največ 4 igralci.

Večina iger zahteva elemente fizičnega gibanja (količina gibanja je odvisna od izbrane igre) in pozornost.


Trajanje:

Čas, potreben za igro, se razlikuje glede na izbrano igro in število igralcev. Skupinske igre z največ štirimi igralci bodo trajale dlje kot posamezne igre. Nekatere igre, kot sta na primer golf in bowling, lahko zaradi počasnejšega tempa trajajo dlje. Običajno igra z enim igralcem v povprečju traja 15-20 minut.


Cena:

 • Rabljen Microsoft 360 in Kinect lahko kupite na spletu za približno 80 evrov ali pa povsem novega za približno 180 evrov.
 • Rabljen Kinect Sports Season 1 ali Season 2 lahko kupite preko spleta za približno 5 evrov ali pa povsem novega za 20 evrov.

Reference:

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: Igro lahko igra kdorkoli, čeprav imajo lahko prednost igralci s predhodnimi izkušnjami z igranjem pravih iger, saj se bodo vrjetno hitreje prilagodili od tistih, ki te izkušnje nimajo.
 • Fizične zahteve:
  • Nekatere igre, kot sta tenis in ameriški nogomet, lahko zahtevajo več fizičnega napora kot druge (npr. bowling in golf).
  • Za nekatere igre morajo biti igralci sposobni zamahniti z rokami ali nogami.
  • Igralci lahko sodelujejo tudi, če uporabljajo palico za hojo, če uporabljajo invalidski voziček pa bodo imeli pri uporabi Kinect Sports težave.
  • Nekateri igralci lahko potrebujejo pomoč pri nastavljanju iger.

Število udeležencev:

 • Število udeležencev je odvisno od igre, običajno lahko sodelujejo od 1 do 4 igralci.

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • Microsoft Xbox 360.
 • Microsoft Kinect Senzor.
 • Velik televizijski zaslon.
 • Kinect senzor lahko postavite nad televizorj ali pod njega na mizo.

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljenost, izogibajmo se bleščanju oziroma močni svetlobi, ki pada na zaslon.
 • Dovolj velik prostor, ki bo igralcem omogočal varno gibanje, ne da bi se poškodovali ali da bi poškodovali druge, ki gledajo.
 • Osebe, ki ne igrajo, naj sedijo stran od igralnega območja. Na ta način preprečimo, da jih igralci poškodujejo, poleg tega pa ne motijo senzorja. Če so ljudje, ki ne igrajo, v liniji s senzorjem, igra ne bo delovala pravilno.
 • Na voljo morajo biti stoli, da se lahko igralci usedejo in počivajo ko odigrajo igro.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Pojasnijo navodila za igro in njene različice.
 • Nastavijo igro s premikanjem preko uvodnih strani.
 • Pomagajo igralcem razumeti potrebne gibe in razložijo, kje stati, da jih senzor zazna.

Priprava igre:

 • Začetna točka je odvisna od igre, ki jo igramo.

Potek igre:

Navodila za igro so odvisna od igre, ki jo igramo. Podrobnosti za nekaj priljubljenih iger, ki so bile uporabljene pri osebah z demenco, so opisane spodaj.

Bowling: Za začetek igre igralci sežejo na svojo desno ali levo (odvisno katera roka je dominantna), da prevzamejo kroglo za keglanje. Po tem zamahnejo z rokami naprej, da vržejo kroglo (podobno kot pri pravi igri). Krogli lahko dodamo rotacijo preko poudarjanja giba roke. Cilj igre je, da v desetih krogih podremo čim več kegljev. Osebe lahko igrajo same ali pa tekmujejo med seboj, z največ do tremi igralci. Na voljo so tudi mini igre, kot je Pin Rush, kjer mora igralec podre čim več kegljev v določenem časovnem roku.

Za video predstavitev glej:

 

Boks: Igralci v višini glave in telesa mahajo z rokama levo in desno za udarec in blok. Cilj je podreti nasprotnika. Osebe lahko igrajo same ali pa tekmujejo proti drugi osebi.

Za video predstavitev glej:

 Golf: Igra se začne tako, da se igralec postavi postrani glede na zaslon (obrnjen je lahko na levo ali na desno stran, odvisno od osebnih preferenc). Ko je postavljen, lahko določi smer potovanja žoge tako, da se premika naprej ali nazaj. To je pogosto odvisno od tega kje je  locirana luknja (na zaslonu je označena z belo puščico). Ko je igralec pripravljen, roki premakne nazaj in z rokama zamahne naprej, da udari žogico (podobno kot pri pravem golfu). Hitrejši kot je zamah, močnejše bo zadel žogico. Včasih bodo morali igralci upoštevati tudi veter, kar bo poudarjeno na zaslonu, in teren (ali igrajo z zelenega, grobega ali peščenega območja). Cilj igre je z udarcem poslati žogico v luknjo. Osebe lahko igrajo same ali pa tekmujejo z do štirimi drugimi tekmovalci.

Za video predstavitev glej:

Tenis: Igralci za začetek igre z roko sežejo na levo ali desno (odvisno od preference), da poberejo teniški lopar. Med serviranjem morajo igralci z roko brez loparja vreči žogico v območje in potem proti njej zamahniti z drugo roko. Če igralec prejema servis, mora vrniti žogico s pomočjo forehand ali backhand udarca, odvisno od smeri žogice. Lik igralca se bo samodejno premikal za žogo, vendar morajo igralci časovno uskladiti svoje udarce, da zadanejo žogo. Pri igri sta pomembna koordinacija oko-roka ter časovni okvir, zato bodo imeli začetniki lahko nekaj težav. Cilj igre je doseči več točk kot nasprotnik. Kot pri tenisu, se točke dosežejo z udarcem žogice preko mreže k nasprotniku tako, da je ni mogoče vrniti. Igrajo lahko sami ali pa tekmujejo med vseboj, vse do 4 osebe.

Za video predstavitev glej:

Več

Praktični nasveti:

Kinect Sports bowling je zabavna, interaktivna igra, ki je odlična za spodbujanje socialne povezanosti in prijateljskega tekmovanja. Skupino osmih posameznikov lahko spodbudite, da se združijo v pare in tekmujejo z drugimi pari, kdo v desetih krogih doseže navišji rezultat.

Ko je par na vrsti, bo en član para metal kroglo, drugi član pa bo odgovoren za podiranje kegljev, ki jih je prvi zgrešil. Na ta način imajo vsi priložnost igrati igro (še posebej, če je en član para zelo dober in vedno podre vse keglje hkrati, kar pomeni, da drug partner to potezo ne igra). To je odličen način za spodbujanje ljudi k sodelovanju in podpiranju partnerja medtem ko igra, spodbuja pa tudi širši občutek za prijateljsko tekmovalnost skupine. Razmislite lahko o uvedbi pokala, ki bi ga na koncu igre prejel zmagovalni par. To bo igralcem dalo občutek kompetentnosti, kar bo pomembno vplivalo na njihovo samozavest in dobro počutje.

Različice igre:

 • Večino iger lahko igra en igralec, vendar jih je mogoče prilagoditi tako, da igrajo v ekipah. Na primer pri bowlingu ena oseba meče kroglo, druga pa meče v naslednjem krogu. To bo spodbudilo igralce, da se bodo skupaj zavzemali za dosego cilja.

Sorodne igre:

Sorodne AD-GAMING igre:


Točkovanje:

 • Zabeležite količino časa, ki ga igralci potrebujejo, da pravilno odigrajo igro.
 • Zapišite rezultate igralcev.
 • Upoštevajte in spremljajte socialno interakcijo med igralci.
 • Opazujte in spremljajte stopnjo tekmovalnosti med igralci.
 • Za beleženje trenutnih koristi za igralce
 • Med igrami lahko za beleženje uporabite Dementia Care Mapping orodja.

Opombe / opažanja:

 • Tehnološko opremo in igre lahko kupite tudi rabljene na različnih spletnih straneh. Kljub temu bodo dobro delovale in so pogosto cenejše kot nova oprema.

Praktične dejavnosti

Igra:

Kinect Sports Golf

Aktivnost:

30-minutna igra za 8 igralcev

Priprava igre:

Namestite Kinect Sports 1 game in izberite igro “Kinect Golf”

Nastavite igro tako, da jo bodo lahko igrali 4 igralci (vsak ima svoj lik).

Prosite igralce, da se razporedijo v pare. Če tega ne želijo, naj jim pri razvrščanju pomaga vodja igre.

Razporedite stole v polkrog okrog TV zaslona, da bodo tisti, ki pri igri ne bodo sodelovali, lahko opazovali druge igralce.

Razlaga:

Razložite igralcem, da bodo igrali v paru in tekmovali proti drugim trem ekipam.

Spodbudite igralce, da se pri udarjanju žogice za golf izmenjujejo.

Igralci se lahko dogovorijo, v katerem krogu bodo udarjali žogico. Tako zagotovimo, da ima vsak igralec enako število igralcev.

Zmagovalna ekipa je tista, ki spravi žogico v luknjo v manj potezah.

Ta igra je odličen način za spodbujanje sodelovanja med člani ekipe in prijateljskega tekmovanja med ekipami.

Opazovanje:

Vodja igre lahko opazuje sodelovanje in tekmovanje med igralci.

VOdja igre lahko spodbudi igralce, da si pri igri pomagajo, npr. pomagajo nastaviti smer udarca, da bo žogica poletela v pravo smer.

Ocenjevanje:

V pogovoru z igralci preverite, kako so se pri igranju počutili in kako se jim je zdelo igrati z ostalimi igralci.

Vprašajte jih po mnenju o težavnosti igre.


Erasmus +