Bingo

 

Bingo

Igra bingo (oziroma tombola) je preprosta in prijetna igra, ki jo lahko igramo doma ali kjerkoli drugje, skupaj z družino in prijatelji. Igralci dobijo vsak svojo kartico, na kateri so napisane številke. Ko klicalec (oseba, ki je zadolžena za to, da kliče številke), pokliče številko, jo igralci, ki imajo to številko na svoji kartici, označijo. Ko ima igralec označene vse številke na svoji kartici, zakliče “TOMBOLA”. Igralec torej zmaga, ko ima vse številke na kartici označene. Igra spodbuja spomin in zaznavo.

Osnovne informacije

Definicija:

Bingo je igra, pri kateri ima vsak igralec karto oziroma več kart s številkami. Vodja igre kliče oziroma prebira številke z oštevilčenih kroglic, ki jih naključno izbere, ali pa jih izbere računalnik. Igralci prebrano številko označijo na svojih karticah in prvi igralec, ki označi vse številke na svoji kartici, zmaga.

Bingo cards
Kartice Bingo
Example Bingo physical game
Primer fizične igre Bingo

Cilji:

 • Cilj igre je biti prvi, ki označi vse številke, zapisane na bingo kartici.
 • Prepoznati številke in jih biti zmožen označiti na bingo kartici.

Z igranjem igre lahko izboljšamo naslednja področja:


Trajanje:

Odvisno od igralčevih sposobnosti prepoznavanja številk. Običajno igra traja približno 20 minut.


Cena:

 • IKT različica: Igro lahko brezplačno prenesemo s spleta ali spletne trgovine App Store.
 • Fizična različica: Igro lahko kupimo tudi v obliki namizne igre in jo igramo brez računalnika. Rabljena igra iz spletne trgovine stane približno 7 €, nova pa stane približno 13 €.

Reference:

Razvoj

Udeleženci:

Profil udeležencev:

 • Stopnja demence: igro lahko igrajo posamezniki z blago do zmerno stopnjo demence.
 • Fizične zahteve:
  • Igralec mora biti zmožen uporabljati svinčnik oziroma kemični svinčnik, da lahko označuje številke.

Število udeležencev:

 • Igra je primerna za 2 ali več igralcev. Več ljudi kot sodeluje, bolj zabavna je igra.

Pripomočki in zahteve:

Pripomočki, potrebni za izvedbo igre:

 • Računalnik (če igramo spletno igro).
 • Bingo karte.
 • Bingo kroglice.
 • Kemični svinčnik ali svinčnik.
 • Oseba, ki naključno izbira kroglice.
Bingo card
Primer Bingo kartice

Primeren prostor:

 • Dobra osvetljenost, izogibajmo se bleščanju oziroma močni svetlobi.
 • Tih prostor, brez motečih dejavnikov.
 • Velika miza in stol za vsakega igralca.

Podpora igralcem:

Pomočniki lahko:

 • Razložijo navodila igre in različice.
 • Ponovijo klicano oziroma prebrano številko.
 • Nadzirajo pravilen potek in izvedbo igre.
 • Pomagajo igralcem poiskati prebrano/klicano številko na kartici.

Priprava igre:

Pomočnik pripravi pripomočke in vsakemu igralcu razdeli kartico in (kemični) svinčnik.


Potek igre:

Ko posameznik, ki bo tekom igre klical številke, oceni, da so vsi igralci pripravljeni, premeša bingo kroglice in naglas izgovori številko, ki jo izvleče. Vodja igre mora preveriti, če ga igralci jasno slišijo. Igralci s (kemičnim) svinčnikom označijo ali obkrožijo klicano številko na svoji kartici.

Ko eden izmed igralcev označi vsa števila na svoji kartici, zakliče besedo »BINGO«. Vodja igre preveri kartico. Če igralec ni naredil nobene napake in je pravilno označil vse številke, zmaga.

Za video demonstracijo glejte: https://www.youtube.com/watch?v=grzRsplu5ac

Več

Različice igre:

Obstajajo različni načini igranja Binga. Npr. namesto številk so lahko na karticah imena svojcev, živali, besede.

Lahko ustvarite tudi svoje Bingo kartice, za primer glejte: http://www.wikihow.com/Sample/Blank-Bingo-Card


Sorodne igre:

 • igra »Keno«

Za informacije glejte: https://en.wikipedia.org/wiki/Keno

Za brezplačno spletno različico igre glejte: http://www.kenoonline.org/

Programsko opremo za igro Keno si lahko brezplačno prenesete iz spleta in pri igranju ne potrebujete spletne povezave.


Točkovanje:

Ko eden izmed igralcev zakliče »bingo«, mora pomočnik preveriti kartice tudi pri drugih igralcih in preveriti, ali so igralci pravilno označevali klicane številke.

Pomočnik mora biti pozoren na to, kako pogosto biti ponovljena posamezna številka, da jo razumejo vsi igralci.

Praktične dejavnosti

Erasmus +