Γενικό Υλικό

Χρησιμοποιείστε το Φόρουμ Υποστήριξης και λύστε όλες σας τις απορίες

Πατήστε “Βοήθεια” και δείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο

Σοβαρά παιχνίδια και Alzheimer

Τι είναι τα Serious Games?

Τα σοβαρά παιχνίδια (SGs) είναι ψηφιακές εφαρμογές ή παιχνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψυχαγωγία, αλλά έχουν επιπλέον και άλλους σημαντικούς σκοπούς, όπως την εκπαίδευση και την μόρφωση, την επικοινωνία, ή την προώθηση της χρήσης νοητικών, σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Υπάρχουν SG που είναι ειδικά σχεδιασμένα και στοχεύουν σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως άτομα με άνοια. Ωστόσο, πιο πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι παιχνίδια τεχνολογίας που είναι εμπορικά διαθέσιμα, μπορούν επίσης μέσα από την χρήσης τους να είναι ωφέλημα και να  ενισχύσουν την ευημερία των ανθρώπων με άνοια και αυτών που τους φροντίζουν. Για τους σκοπούς του παρόντος έργου, τα SG που περιγράφονται στην ιστοσελίδα θα συμπεριλαμβάνουν παιχνίδια που είναι τόσο με χρήση τεχνολογίας όσο και χωρίς τεχνολογικά μέσα, και έχουν σχεδιαστεί είτε για συγκεκριμένο σκοπό είτε είναι ευρύτερα εμπορικά διαθέσιμα.


Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση των Serious Games στα άτομα με άνοια;

Πρόσφατες έρευνες στον τομέα αυτό έχουν δείξει ότι τα SG μπορούν να προσφέρουν μια σειρά από πιθανά οφέλη στα άτομα με άνοια και στους περιθάλποντές τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ευκαιρίες για τους ανθρώπους να:

 1. Παίξουν με ευχάριστες, καινοτόμες συσκευές και να μάθουν κάτι καινούργιο.
 2. Προκαλέσουν τον εαυτό τους να μάθουν νέες και μερικές φορές περίπλοκες δεξιότητες.
 3. Συμμετέχουν σε παιχνίδια που προωθούν την συναισθηματική και νοητική διέγερση, την ήπια σωματική άσκηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς και την ενίσχυση της διάθεσης.
 4. Επανασυνδεθούν με παιχνίδια που ενδέχεται να έχουν παίξει στο παρελθόν, αλλά δεν είναι πλέον στη διάθεση τους.
 5. Αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, αλλάζοντας τις αντιλήψεις που έχουν για τις δυνατότητες τους.
 6. Αλληλεπιδράσουν με τα νεότερα μέλη της οικογένειας.
 7. Αλλάξουν τις απόψεις του κόσμου για την άνοια και να διασπείρουν την γνώση για τις δυνατότητες των ανθρώπων που ζουν με αυτήν την πάθηση.

Παρόλο που η έρευνα στον τομέα αυτό εξακολουθεί να είναι σε αρχικό στάδιο, είναι πιθανό ότι καθώς θα εξελίσσεται, θα υπάρξει καλύτερη κατανόηση του φάσματος των πλεονεκτημάτων που μπορούν να προσφέρουν στα άτομα με άνοια και στους περιθάλποντές τους.

Ποια είναι τα εμπόδια στη χρήση Serious Games με άτομα με άνοια;

Παρόλο που οι έρευνες συνεχίζουν να δείχνουν ότι τα SGs μπορούν να προσφέρουν οφέλη στα άτομα με άνοια και στους περιθάλποντές τους, η απορρόφηση τέτοιων εφαρμογών είναι ακόμη χαμηλή. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από εμπόδια, όπως:

 1. Κακή κατανόηση του τι παιχνίδια είναι διαθέσιμα.
 2. Ο φόβος της χρήσης της τεχνολογίας.
 3. Δυσκολίες στην αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, εξαιτίας του υψηλού κόστους ή της έλλειψης διαθεσιμότητας στην αγορά.
 4. Οι αντιλήψεις των επαγγελματιών της υγείας και της κοινότητας, ότι τα άτομα με άνοια και οι περιθάλποντές τους δεν ενδιαφέρονται και δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία.
 5. Η έλλειψη γνώσεων, εμπιστοσύνης και τεχνογνωσίας από τους ανθρώπους στον τομέα της υγείας και της κοινότητας ευρύτερα, σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας με παιχνίδια, με άτομα με άνοια και με τους περιθάλποντές τους.

Επομένως, η πλατφόρμα αυτή έχει σχεδιαστεί για να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει τη χρήση των SG μεταξύ των ατόμων με άνοια, των περιθαλπόντων και των επαγγελματιών υγείας, παρέχοντας συστάσεις για την υπέρβαση ορισμένων εμποδίων που περιγράφηκαν παραπάνω.

 

 

Νοητική Λειτουργία

Υπάρχουν ενδείξεις ότι, η ενεργοποίηση των νοητικών ικανοτήτων, μπορεί να βοηθήσει στην επιβράδυνση της απώλειας των νοητικών λειτουργιών και ικανοτήτων. Μπορεί επίσης, να βελτιώσει τις νοητικές λειτουργίες και να έχει οφέλη στην ποιότητα ζωής και στην επικοινωνία. Τα παιχνίδια που προτείνονται στην πλατφόρμα AD-GAMING, επιλέγονται ειδικά για να ενεργοποιούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νοητικές λειτουργίες:

 

Προσανατολισμός

Προσοχή

Αντίληψη/ Γνώση

Μνήμη

Λόγος

Υπολογισμός

Πράξη

Εκτελεστική λειτουργία

 

Τα χρησιμοποιούμενα εικονογράμματα είναι ιδιοκτησία της Κυβέρνησης της Αραγονίας και έχουν δημιουργηθεί από τον Sergio Palao στο ARASAAC (http://arasaac.org), τα οποία τα διανέμουν υπό Creative Commons License (BY-NC-SA)

Συμβουλές

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα με άνοια στη χρήση των Serious Games;

Υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι οδηγοί που έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν επαγγελματίες υγείας που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά τεχνολογικών εφαρμογών με άτομα με άνοια, συμπεριλαμβάνοντας τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες (Assistive Technology), τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), των υπολογιστών και των παιχνιδιών τεχνολογίας της αγοράς. Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Alzheimer’s Society. (2014). Dementia-friendly Technology Charter. London: Alzheimer’s Society.
 • Savitch, N. and Stokes, V. (2011). We can do I.T. too: Using computers as part of activity programmes for people with dementia. London: Speechmark.
 • Social Care Institute for Excellence. (SCIE) (2012). Using ICT in activities for people with dementia. London: SCIE
 • Hicks, B. Innes, A. Nyman, S. & Cash, M. (2016). A ‘How to’ Guide: Setting up and running gaming technology groups for people with dementia. BournemouthUniversity: BUDI

Συνιστάται στους επαγγελματίες να συμβουλεύονται αυτούς τους οδηγούς, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι και σίγουροι για την τεχνολογική εφαρμογή, πριν επιχειρήσουν να εμπλέξουν άτομα με άνοια και περιθάλποντες. Έρευνες έχουν δείξει ότι, εάν οι επαγγελματίες δεν έχουν την σιγουριά και τη γνώση για να εμπλέξουν τα άτομα με άνοια με την τεχνολογία, τότε οι προσπάθειες για κάτι τέτοιο είναι πιθανό να αποτύχουν.

Ενώ οι παραπάνω οδηγοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών γνώσεων, ο στόχος αυτής της ιστοσελίδας, είναι να παρέχει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και συμβουλές για την  χρήση των  SGs σε άτομα με άνοια και στους περιθάλποντες. Οι συστάσεις που δίνονται  παρακάτω βασίζονται στα αποτελέσματα από την έρευνα με τα ίδια τα άτομα με άνοια και των περιθαλπόντων τους.

 1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει προηγούμενο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και τα SGs

Παρόλο που οι επαγγελματίες μπορεί να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν SGs στα άτομα με άνοια και στους περιθάλποντές τους, είναι σημαντικό να διερευνήσουν πρώτα εάν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό. Εάν τα άτομα με άνοια και οι περιθάλποντες, δεν ενδιαφέρονται να μάθουν για την τεχνολογία ή να ασχοληθούν με αυτήν, τότε οποιαδήποτε ενέργεια να χρησιμοποιήσουν τα SGs είναι πιθανό να αποτύχει από την αρχή. Είναι σκόπιμο οι επαγγελματίες να απευθύνονται στο κοινό τους, πριν αγοράσουν οποιαδήποτε μορφή τεχνολογίας, για να διαπιστώσουν εάν αυτό θα ήταν ενδιαφέρον για τα συγκεκριμένα άτομα.

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί άνθρωποι με άνοια και οι περιθάλποντές τους, δεν γνωρίζουν τις τεχνολογικές εφαρμογές που είναι διαθέσιμες για αυτούς ή μπορεί να φοβούνται να τις χρησιμοποιήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι σκόπιμο οι επαγγελματίες να φέρουν μαζί τους μερικά από τα μέσα τεχνολογίας που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν σε αυτές τις αρχικές συναντήσεις, και να τα εφαρμόσουν σαν μια «δοκιμαστική συνεδρία». Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, οι επαγγελματίες μπορούν να παρουσιάσουν τα μέσα τεχνολογίας και τα SGs που θέλουν να εφαρμόσουν, και να εξηγήσουν ορισμένα από τα οφέλη που μπορούν να έχουν από αυτή την χρήση (βλέποντας τον κατάλογο που περιγράφεται στην Ενότητα 2). Μπορεί επίσης, να είναι χρήσιμο να αναφερθούν στην τεχνολογία των «gadgets», καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τον φόβο που ίσως να συνδέεται με τη λέξη «τεχνολογία».

 

2: Αγοράζοντας τεχνολογικά μέσα  και SGs

Κάποια SGs έχουν σχεδιαστεί ειδικά για άτομα με άνοια από εξειδικευμένους μηχανικούς. Ως εκ τούτου, αυτά τείνουν να μην είναι διαθέσιμα στην αγορά και είναι πιθανό οι επαγγελματίες υγείας να χρειαστεί να έρθουν σε επαφή με τους σχεδιαστές ή ερευνητές, εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα SGs με τα άτομα με άνοια.

Ωστόσο, άλλα SGs και πλατφόρμες (και κυρίως αυτές που προωθούνται σε αυτόν τον ιστότοπο) διατίθενται ευρέως στην αγορά. Είναι σκόπιμο οι επαγγελματίες να διερευνήσουνε μια σειρά από websites, για να συγκρίνουν το κόστος. Ορισμένα websites ενδέχεται να παρέχουν μια ενότητα ‘χρησιμοποιημένο/σαν καινούργιο’, όπου οι πλατφόρμες και τα SGs έχουν φθηνότερη τιμή.

3: Οι τεχνολογικές πλατφόρμες

Μερικά από τα SGs που προωθούνται σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν είναι τεχνολογικά και επομένως δεν απαιτείται αγορά τεχνολογικής πλατφόρμας. Ωστόσο, για άλλα SG χρειάζεται οι επαγγελματίες να αγοράσουν μια εμπορικά διαθέσιμη τεχνολογική πλατφόρμα. Ο παρακάτω Πίνακας 1 τονίζει μερικές από τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν σε άτομα με άνοια,  μαζί με τα συγκεκριμένα οφέλη που έχουν και τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν, καθώς και συμβουλές για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων με τη χρήση της συσκευής. Είναι σημαντικό οι ειδικοί να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά από ορισμένες πλατφόρμες, ώστε να μπορούν να τις προσαρμόζουν στις συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με τις οποίες επιθυμούν να εργαστούν. Για παράδειγμα, το Microsoft Kinect πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα σε μια ομάδα ανθρώπων με άνοια, όπου όλοι χρειάζονται αναπηρικές καρέκλες για την μετακίνησή τους.

Πίνακας 1: Σύγχρονες τεχνολογικές πλατφόρμες για τη λειτουργία των Serious Games

 

Τεχνολογική πλατφόρμα Οφέλη Προκλήσεις Λύση Προβλημάτων
Tablets (π.χ. iPad) Φορητή συσκευή που μπορεί να συνδεθεί με το Διαδίκτυο. Η οθόνη αφής είναι πιο κατάλληλη από το ποντίκι και το πληκτρολόγιο.

 

Η μικρή οθόνη μπορεί να δυσκολεύει την όραση.

Η οθόνη μπορεί να είναι αισθητική.

Μπορεί να είναι δύσκολο να το κρατήσετε και να παίξετε το SG.

Μπορεί να είναι δύσκολο για ανθρώπους με προβλήματα κίνησης των χεριών.

 

Μπορείτε να αγοράσετε υποδοχή τηλεόρασης για να παίξετε το SG μέσω αυτής, διευκολύνοντας την όραση.

Τα “Air” των tablets είναι ελαφρύτερα να τα κρατάτε.

Μπορείτε να αγοράσετε στυλό για να διευκολύνετε τον χειρισμό της.

 

Microsoft Kinect Οι παίκτες δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν τηλεχειριστήριο ή κουμπιά.

Τα SG είναι πολύ εύχρηστα.

 

Οι αισθητήρες μπορεί να μπερδεύονται με αντικείμενα όπως οι αναπηρικές καρέκλες. Οι παίκτες μπορούν να παίξουν χρησιμοποιώντας μπαστούνια.

Οι αισθητήρες μπορούν να ανιχνεύσουν άλλους παίκτες μέσα στην περιοχή και αυτό μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή του SG.

 

Μπορεί κάποιος να βοηθήσει τους παίκτες για να συμμετάσχουν στο παιχνίδι ενώ είναι χωρίς καρέκλα.

 

Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι μόνο όσοι παίζουν το παιχνίδι είναι μπροστά από τον αισθητήρα.

 

NintendoWii Ο αισθητήρας θα ανιχνεύσει μόνο εκείνους τους παίκτες που κρατούν τηλεχειριστήριο.

 

Οι παίκτες μπορούν να κάθονται ενώ παίζουν τα παιχνίδια.

 

Μερικά παιχνίδια απαιτούν δύσκολους συνδυασμούς κουμπιών καθώς και κινήσεις του σώματος.

 

Τα τηλεχειριστήρια μπορεί να είναι ευαίσθητα και ίσως φύγουν από τα χέρια.

 

Επιπλέον εξοπλισμός όπως το τιμόνι, μπορούν να βοηθήσουν την εφαρμογή του παιχνιδιού και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες.

 

Ένας ιμάντας ασφαλείας να δίνεται με το τηλεχειριστήριο.

 

4: Συμμετοχή των εθελοντών

Εάν τα SGs εφαρμόζονται από μια ομάδα ανθρώπων που έχουν άνοια και των περιθαλπόντων τους, τότε ίσως είναι χρήσιμο για τους επαγγελματίες να σκεφτούν να καλέσουν εθελοντές για να βοηθήσουν την διαδικασία. Στην αρχή, τα άτομα με άνοια μπορεί να χρειαστούν αρκετή βοήθεια για να παίξουν τα SGs. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες είναι πιθανό να χρειάζεται να αφιερώνουν πολύ χρόνο με κάθε παίκτη. Επομένως, οι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την διαδικασία και να συνεχίσουν να εμπλέκουν και άλλα άτομα με άνοια, καθώς ο επαγγελματίας παρέχει την απαραίτητη βοήθεια στους παίκτες. Έτσι, ότι εξασφαλίζεται ότι, τα άτομα με άνοια που δεν παίζουν ακόμη SGs, δεν θα βαριούνται ή θα είναι ανήσυχοι.

5: Δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για τη χρήση των Serious Games με άτομα με άνοια

Είναι πολύ σημαντική η δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου οι άνθρωποι να νιώθουν ασφαλείς για να παίξουν SGs. Όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμός με αισθητήρες, όπως το NintendoWii ή το Microsoft Kinect, είναι σημαντικό οι παίκτες να έχουν αρκετό χώρο για την μετακίνηση τους, χωρίς να φοβούνται ότι θα χτυπήσουν. Η τηλεόραση πρέπει να είναι τοποθετημένη στο ύψος των ματιών και ο αισθητήρας μπορεί να τοποθετηθεί πάνω ή κάτω από αυτό. Μπορείτε επίσης, να τοποθετήσετε κάποιες καρέκλες σε ημικύκλιο γύρω από την οθόνη της τηλεόρασης (αλλά σε ασφαλή απόσταση από τους παίκτες), έτσι ώστε όσοι δεν παίζουν να μπορούν ωστόσο να παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει, ότι θα μπορούν να απολαμβάνουν το παιχνίδι, ακόμη και αυτοί που δεν παίζουν.

Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο SG, στο οποίο χρειάζεται οι συμμετέχοντες να καθίσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, είναι σημαντικό οι επαγγελματίες να παρέχουν ένα χώρο για να μπορούν να κάθονται οι παίκτες στο τραπέζι. Η τοποθέτηση των τραπεζιών σε κύκλο, θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς παίζουν τα SGs. Οι επαγγελματίες μπορούν να ενθαρρύνουν τους περιθάλποντες να καθίσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, παρόλο που μπορεί να μην παίζουν οι ίδιοι. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό μπορεί να τροποποιήσει κάποιες από τις απόψεις τους σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν τα  άτομα με άνοια, και ίσως να ενισχύσει την επαφή μεταξύ του περιθάλποντα και του ασθενή.

Το  καταλληλότερο ίσως χρονικό διάστημα για να ασχολούνται τα άτομα με άνοια με τα SGs, είναι από 1,5 με 2 ώρες. Αυτό τους παρέχει αρκετό χρόνο να παίζουν με το δικό τους ρυθμό και να δίνουν μετά ανατροφοδότηση σχετικά με την εμπειρία τους. Ο λιγότερος χρόνος μπορεί να τους κάνει να νιώθουν βιασύνη, και ο περισσότερος να θέλουν να σταματήσουν.

6: Βοηθώντας τα άτομα με άνοια στην ενασχόληση με την τεχνολογία

Είναι σημαντικό τα άτομα με άνοια να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν και από μόνοι τους με τα SG και την τεχνολογία. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η κατάλληλη βοήθεια που πρέπει να παρέχουν στους συμμετέχοντες και πως να μην ασκούν υπερβολικό έλεγχο. Για παράδειγμα, αν οι χρήστες δυσκολεύονται να κρατήσουν το tablet και παράλληλα να παίζουν, οι επαγγελματίες θα ήταν καλό να κρατήσουν το tablet, έτσι ώστε ο παίκτης να παίξει με τα δύο χέρια. Επίσης, κατά την εκπαίδευση ατόμων με άνοια στο Nintendo Wii, οι επαγγελματίες χρειάζεται να έχουν το δικό τους τηλεχειριστήριο. Έτσι, θα μπορούν να δείξουν το κουμπί ή να εκτελέσουν τη δράση με το δικό τους τηλεχειριστήριο, δίνοντας παράλληλα οδηγίες στον παίκτη να κάνει το ίδιο και με το δικό του. Φυσικά, μερικές φορές και με ορισμένους ανθρώπους (ανάλογα με τις δυνατότητές τους) μπορεί να χρειαστεί η παροχή περισσότερης βοήθειας, αλλά είναι σημαντικό οι επαγγελματίες να έχουν στο μυαλό τους, ότι ο στόχος τους είναι να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες όταν ασχολούνται με το παιχνίδι.

Όταν άτομα με άνοια ασχοληθούν για πρώτη φορά με τα SGs, οι επαγγελματίες είναι καλό να ξεκινήσουν χρησιμοποιώντας εύκολα παιχνίδια και παράλληλα να προσπαθήσουν να τα προσαρμόσουν στα ενδιαφέροντα των παικτών. Έρευνες έχουν δείξει, ότι τα άτομα με άνοια είναι πιθανότερο να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες εάν αυτές είναι προσαρμοσμένες στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες πριν από τη διεξαγωγή συνεδριών με SGs με άτομα με άνοια. Επίσης, όπου είναι δυνατό, είναι καλό να διατηρηθεί το ενδιαφέρον για τα παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο. Συνήθως, η μουσική είναι διασκεδαστική και ευχάριστη, και αυτό είναι πιθανό να βοηθήσει τους ανθρώπους να ασχοληθούν με το παιχνίδι.

Ευκολότερα SGs τείνουν να είναι εκείνα τα παιχνίδια που έχουν πιο αργά γραφικά σχέδια, έχουν σχετικά απλούς στόχους και δεν απαιτούν περίπλοκες κινήσεις και συνδυασμούς κουμπιών. Είναι σημαντικό, οι επαγγελματίες να ελέγξουν το επίπεδο δυσκολίας των παιχνιδιών πριν ξεκινήσει η συμμετοχή των παιχτών. Εάν ένα παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο για ένα άτομο, πιθανόν να μην θέλει να ασχοληθεί άλλο με αυτό, και ίσως να αποθαρρυνθεί από να ξανά προσπαθήσει να το παίξει στο μέλλον. Τα περισσότερα SGs έχουν δύσκολες ρυθμίσεις, και γι ‘αυτό είναι σημαντικό, οι επαγγελματίες να διασφαλίσουν ότι είναι ρυθμισμένες στο ευκολότερο επίπεδο στην αρχή. Στη συνέχεια,  μπορούν να προσαρμοστούν καθώς οι παίκτες βελτιώνονται  στα παιχνίδια.

Οι επαγγελματίες μπορεί να διαπιστώσουν, ότι ορισμένα άτομα με άνοια μπορούν να παίξουν SGs με μεγαλύτερη ευκολία, σε σχέση με άλλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επαγγελματίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους με την μεγαλύτερη άνεση, να παίξουν πρώτοι το παιχνίδι, και να αφήσουν εκείνους που είναι λιγότερο άνετοι να το παρακολουθήσουν. Αυτό είναι πιθανό να καθησυχάσει εκείνους που ήταν αρχικά ανήσυχοι και έτσι να τους οδηγήσει να παίξουν και αυτοί. Μπορεί επίσης, οι επαγγελματίες να κάνουν ζευγάρια παιχτών με τους πιο άνετους παίκτες, με εκείνους που είναι λιγότερο άνετοι και έτσι να τους ενθαρρύνουν να συνεργαστούν για να παίξουν μαζί το SG. Η ενθάρρυνση των παικτών να συμμετάσχουν σε ομαδικά SGs και να σχηματίσουν ομάδες, είναι ένας καλός τρόπος για την προώθηση της κοινωνικής δικτύωσης και της συνομιλίας.

Πώς μπορεί να γίνει η συλλογή ανατροφοδότησης από τα άτομα με άνοια για την χρήση των Serious Games;

Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες να παίρνουν τακτικά ανατροφοδότηση από τα άτομα με άνοια και τους περιθάλποντές τους, σχετικά με την καταλληλότητα και την ευχαρίστηση που προσφέρουν τα SGs σε αυτούς. Αυτές οι ανατροφοδοτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές συνεδρίες και αποφάσεις για άλλα  SGs που οι χρήστες ενδέχεται να επιθυμούν να παίξουν. Ποσοτικά ερωτηματολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν (όπως τα ερωτηματολόγια σχετικά με την ποιότητα ζωής ή την ευημερία), αν και συνήθως δεν είναι αρκετά ευαίσθητα, ώστε να αποτυπώσουν τα «στιγμιαία» οφέλη για τα άτομα με άνοια. Ως εκ τούτου, ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε ανατροφοδότηση για τα SGs, είναι να ζητήσετε από τους ανθρώπους να παίζουν τα παιχνίδια και να τους παρακολουθείτε καθώς ασχολούνται με αυτά. Αυτά τα ποιοτικά δεδομένα θα εξασφαλίσουν ότι, οι επαγγελματίες  μπορούν να συνεχίσουν να εμπλέκουν ανθρώπους με άνοια στα SGs και αυτά ενδέχεται να τους αποφέρουν οφέλη.

Όταν γίνονται συζητήσεις για ανατροφοδότηση, οι επαγγελματίες θα πρέπει να μην επικεντρώνονται αποκλειστικά σε εκείνα τα μέλη που είναι πιο εξωστρεφή ή μιλάνε πιο δυνατά. Ενώ οι πληροφορίες που παρέχουν είναι σημαντικές, μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικές για ολόκληρη την ομάδα. Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες, να αναζητήσουν επίσης, τα πιο ¨ήσυχα¨ μέλη. Οι επαγγελματίες θα ήταν καλό επίσης, να προσαρμόζουν τον τρόπο προσέγγισής τους στα άτομα με άνοια, όταν θέλουν να πάρουν από αυτά ανατροφοδότηση. Κάποιοι μπορεί να ανταποκριθούν καλύτερα σε ομαδικά πλαίσια, ενώ άλλοι, μπορεί να είναι καλύτεροι σε one-to-one συνθήκες.

Πώς να εμπλέκονται οι επαγγελματίες υγείας, οι χρήστες και οι συγγενείς;

Η ανάμειξη στην φροντίδα ενός ατόμου με νόσο Alzheimer μπορεί να έχει ανταμοιβές και προκλήσεις. Ο βαθμός και η ένταση της περίθαλψης ποικίλλουν και αυξάνονται καθώς εξελίσσεται η ασθένεια.

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποιήσεις αρκετών παρεμβάσεων για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νόσο Alzheimer. Πέρα από τα κλασσικά θεραπευτικά προγράμματα και τις φαρμακολογικές παρεμβάσεις, η χρήση παιχνιδιών όλο και περισσότερο εντάσσεται στα θεραπευτικά προγράμματα ατόμων με νόσο Alzheimer.

Τα παιχνίδια, πέρα από τη κλασική χρήση τους, μπορούν να συμβάλλουν στην υγεία, την ανάπτυξη και τη διατήρηση των σωματικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ανάλογα με το παιχνίδι, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου με νόσο Alzheimer και τον σκοπό για τον οποίο το χρησιμοποιούν, τα παιχνίδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συνεργατικά ή μεμονωμένα.

Για να δώσουμε κίνητρα στους χρήστες για παιχνίδι και συμμετοχή, οι επαγγελματίες και τα μέλη της οικογένειας, είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

 1. – Σχεδιάστε τις δραστηριότητες: Κάντε ένα αρχικό σχέδιο: με στόχους, τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, την ανάπτυξη της παρέμβασης, το χρονοδιάγραμμα και την αξιολόγηση. Χρειάζεται να εξεταστούν ορισμένες πτυχές:
 • Τα χαρακτηριστικά του ατόμου που πάσχει από νόσο Alzheimer και των περιθαλπόντων του.
 • Ο ορισμός σαφών στόχων δράσης, που λειτουργούν ως πλαίσιο αναφοράς για τον περιθάλποντα, τον επαγγελματία και το άτομο με νόσο Alzheimer
 • Η οργάνωση των δραστηριοτήτων αναψυχής πρέπει να ακολουθεί τη δομή της διαδικασίας: ενοποιώντας τη θεωρία με την πράξη, αξιολογώντας τα αποτελέσματα που σχετίζονταν με τους στόχους και την επίτευξή τους, τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες, χρησιμοποιώντας τα δυναμικά των ομάδων για την ανάπτυξή τους.
 • Το παιχνίδι θα πρέπει να στοχεύει σε μια ποιοτικότερη αλληλεπίδραση με τον περιθάλποντα.
 • Το παιχνίδι πρέπει να παίζεται τακτικά.

 

 1. – Να ενθαρρύνετε όλους τους συμμετέχοντες:
 • Η χρήση του παιχνιδιού πρέπει να κινητοποιεί και να ικανοποιεί όλους.
 • Τα κίνητρα πρέπει να κατευθύνονται προς τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των συμμετεχόντων. Η πίεση να χρησιμοποιήσουν χαμένες δεξιότητες, μπορεί να τους αποθαρρύνει. Συνιστάται να ενισχύονται οι υπάρχουσες δεξιότητες.
 • Η χρήση του παιχνιδιού δεν πρέπει να δημιουργεί απογοήτευση ή συναισθήματα απόρριψης.
 • Το άτομο με νόσο Alzheimer πρέπει να συμφωνήσει να ξεκινήσει και να παραμείνει στη συνεδρία.
 • Το παιχνίδι θα πρέπει να βοηθάει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, δηλαδή να διευκολύνει προς μια ευκολότερη επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ανοχή, πρωτοβουλία, αυτοπεποίθηση και αποδοχή.
 1. – Επιλέξτε σωστά τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας:
 • Ο τόπος υλοποίησης των δραστηριοτήτων είναι θεμελιώδους σημαντικότητας, θα επηρεάσει το κλίμα συνεκτικότητας, το είδος των δραστηριοτήτων και τους διαθέσιμους πόρους. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον στο οποίο θα λάβει χώρα η παρέμβαση: σπίτι, κέντρο ημέρας, εταιρία, κλπ.
 • Ανάλογα με την τοποθεσία, οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται από κοινού με επαγγελματίες, οικογένειες, εθελοντές, γειτονιά, φίλους κ.λπ. Πάντα με κατάλληλη εκπαίδευση και πληροφόρηση.
 1. – Επιλέξτε το σωστό παιχνίδι:
 • Είναι απαραίτητο να κάνετε την επιλογή του παιχνιδιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις, τις ικανότητες, τα κίνητρα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου με νόσο Alzheimer. Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά του περιθάλποντα ή του συγγενή του.
 • Θα χρειαστεί να επιλέξετε τα παιχνίδια ανάλογα με το σκοπό της παρέμβασης.
 1. – Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική:
 • Μην μιλάτε στο άτομο με νόσο Alzheimer σαν να είναι παιδί ούτε σαν να είναι ηλικιωμένος.
 • Ένα περιβάλλον ηρεμίας και φροντίδας είναι απαραίτητο.
 • Εξηγήστε όλα όσα δεν είναι καλά κατανοητά. Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε από πριν τις οδηγίες.
 1. – Σεβαστείτε τους ρυθμούς των ανθρώπων:
 • Κάθε άτομο έχει ένα ρυθμό και μια ικανότητα εργασίας που πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Erasmus +