ΛΟΓΟΥ

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;

Ο λόγος σαν νοητική λειτουργία, είναι η συγκέντρωση των σωστών λέξεων που χρειαζόμαστε, για να μεταφέρουμε ένα συγκεκριμένο νόημα. Ο λόγος, είναι ο πυρήνας κάθε κουλτούρας, καθώς μέσω του λόγου μπορούμε να δημιουργήσουμε την ανθρώπινη εμπειρία, την σκέψη, την αίσθηση, την έννοια της εμφάνισης και της συμπεριφοράς. Μας επιτρέπει να δημιουργούμε την ίδια την πραγματικότητα, περιγράφοντας με λέξεις κάθε εμπειρία.

Ο λόγος είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ενημερώνουμε τους ανθρώπους για αυτό που νιώθουμε, τι θέλουμε, και να αμφισβητούμε / κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τα λόγια, τις χειρονομίες και τον τόνο της φωνής σε μια πληθώρα καταστάσεων. Δεν μπορείτε να μιλήσετε με ένα μικρό παιδί με τα ίδια λόγια που θα χρησιμοποιούσατε σε μια επαγγελματική συνάντηση. Ο λόγος μας δίνει την δυνατότητα, να επικοινωνούμε μεταξύ μας, να σχηματίζουμε δεσμούς, να συμμετέχουμε σε μια ομαδική εργασία. Με άλλα λόγια μας ξεχωρίζει από τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Η επικοινωνία ορίζει την ζωή μας και ωθεί την εξέλιξή μας. Η σημασία του λόγου είναι ουσιώδης για κάθε πτυχή και αλληλεπίδραση στην καθημερινότητά μας.

Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τον λόγο (εκφραστικός λόγος), στις εξής κατηγορίες:

1.Κατονομασία: δυνατότητα να κατονομάζουμε ένα αντικείμενο ή μια ενέργεια.

 1. Ανάκληση: δυνατότητα εύρεσης της σωστής λέξης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη συνηθισμένη ομιλία.

3.Ευφράδεια: ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους με σωστό τρόπο.

4.Γραμματική και σύνταξη: ικανότητα χρήσης της γραμματικής και της σύνταξης σωστά.

5.Λεκτικοί κώδικες: ικανότητα κατανόησης των μηνυμάτων των άλλων.

Βασικές λειτουργίες της γλώσσας:

Ο λόγος είναι η δυνατότητα τρόπου έκφρασης και η ικανότητα χρήσης των κοινά αποδεκτών τρόπων επικοινωνίας. Όταν μιλάμε / επικοινωνούμε με άλλους, χρησιμοποιούμε αυτή την ικανότητα και η αδυναμία να εκτελέσουμε αυτές τις ενέργειες ονομάζεται αφασία. Μέσω του λόγου, επικοινωνούμε με τις εσωτερικές μας σκέψεις, επιθυμίες, προθέσεις και κίνητρα. Καταλαβαίνουμε τι μας λένε οι άλλοι και μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις ή να δώσουμε εντολές, να κάνουμε σχόλια και ανταλλαγές, να ακούσουμε, να μιλήσουμε, να διαβάσουμε και να γράψουμε.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER

Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή την νοητική λειτουργία, ονομάζεται αφασία.

Η αφασία είναι μια διαταραχή της επικοινωνίας που προκύπτει από βλάβες στα μέρη του εγκεφάλου που αντιστοιχούν στον λόγο (συνήθως στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου). Τα άτομα που έχουν κάποια βλάβη στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου, μπορεί να έχουν πρόσθετες δυσκολίες, πέρα την  ομιλία και τα προβλήματα λόγου.

Για παράδειγμα, οι ασθενείς με αφασία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ομιλία, την ακρόαση, την ανάγνωση και τη γραφή, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την νοημοσύνη.

Κλινικές εντυπώσεις:

 • Δυσκολία στην παραγωγή του λόγου:
 • Αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να βρουν την λέξη που θέλουν να πουν.
 • Δυσκολία στο να αντικαταστήσουν την επιθυμητή λέξη με άλλη συνώνυμη.
 • Δυσκολία στο να ακούσουν καθαρά κάποιες λέξεις που είναι ενωμένες στην προφορά.
 • Δυσκολία να βάζουν λέξεις μαζί για να σχηματίσουν προτάσεις
 • Δυσκολία να βάλουν μαζί, αφηρημένες λέξεις και λέξεις με κυριολεκτική έννοια, με ευχέρεια, αλλά χωρίς να έχουν νόημα.
 • Δυσκολία κατανόησης του λόγου:
 • Δεν καταλαβαίνουν τι λένε οι άλλοι, ειδικά όταν μιλούν γρήγορα (π.χ. στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση) ή σε μεγάλες προτάσεις.
 • Δυσκολία να κατανοήσουν τι λένε οι άλλοι, όταν υπάρχει θόρυβος στο περιβάλλον ή βρίσκονται σε μέρος με πολλά άτομα.
 • Δυσκολία στην κατανόηση και την ερμηνεία χιουμοριστικού λόγου και στο να αντιληφθούν το μεταφορικό νόημα της ομιλίας.
 • Δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής:
 • Δυσκολία να διαβάσουν φυλλάδια, βιβλία και άλλα γραπτά κείμενα.
 • Προβλήματα ορθογραφίας και στο να βάζουν λέξεις μαζί για να γράψουν προτάσεις.
 • Δυσκολία στην κατανόηση των αριθμών (π.χ., χρονικές λέξεις, καταμέτρηση χρημάτων, πρόσθεση / αφαίρεση).

 

Τύποι αφασίας:

 1. Ακουστική κατανόηση: κατανόηση λέξεων, ερωτήσεων, οδηγιών και ιστοριών που ακούνε.
 2. Λεκτική έκφραση: παραγωγή αυτόματων ακολουθιών (π.χ. ημέρες της εβδομάδας), ονομασία αντικειμένων, περιγραφή εικόνων, απάντηση σε ερώτηση, συνομιλίες.
 3. Ανάγνωση και γραφή: κατανόηση ή παραγωγή γραμμάτων, λέξεων, προτάσεων και παραγράφων.
 4. Λειτουργική επικοινωνία: χρήση χειρονομιών, σχεδίασης, προσανατολισμού ή άλλων μέσων επικοινωνίας, όταν έχουν πρόβλημα στο να εκφραστούν προφορικά.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Όλα τα παιχνίδια που στοχεύουν στη βελτίωση αυτής της νοητικής λειτουργίας, περιλαμβάνουν την  άρθρωση και προφορά λέξεων και προτάσεων, και  την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο που θα το εκφράσουμε.

 

Οι πιο αποτελεσματικές δραστηριότητες είναι αυτές που σχετίζονται με την λογοθεραπεία.

Τα Serious Games που συνιστώνται για την βελτίωση αυτής της νοητικής λειτουργίας είναι τα εξής:

 

Αναφορές: