ΠΡΑΞΗΣ

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;

H πράξη ως νοητική λειτουργία, αναφέρεται στις κινητικές δεξιότητες που αποκτάμε. Με άλλα λόγια, είναι οι οργανωμένες κινήσεις που κάνουμε για να εκτελέσουμε ένα έργο ή για την επίτευξη ενός στόχου.

Αυτή η νοητική λειτουργία διακρίνεται στα εξής:

 1. Ιδεοκινητικής πράξη: ικανότητα να εκτελεί κάποιος μια απλή σκόπιμη κίνηση ή χειρονομία.
 2. Ιδεολογική πράξη: ικανότητα χειρισμού αντικειμένων μέσω μιας σειράς κινήσεων των χεριών, η οποία σημαίνει ότι υπάρχει γνώση της λειτουργίας του αντικειμένου, γνώση της δράσης και γνώση της σειράς των πράξεων που οδηγούν σε αυτή τη δράση.
 3. Πράξη προσώπου: ικανότητα να εκτελεί κάποιος κινήσεις ή μορφασμούς με διάφορα μέρη του προσώπου: χείλη, μάτια, γλώσσα, φρύδια, μάγουλα, κλπ.
 4. Οπτικό-δομική πράξη: ικανότητα κάποιου, να σχεδιάζει και να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, για να οργανώσει μια σειρά στοιχείων στο χώρο, για να σχηματίσουν τελικά ένα σχέδιο ή ένα σχήμα.

Βασικές λειτουργίες της πράξης:

Η Πράξη είναι η ικανότητα εκτέλεσης μιας κίνησης. Όταν περπατάμε, ντυνόμαστε ή κάνουμε οποιοδήποτε είδος κινητικής δραστηριότητας, χρησιμοποιούμε αυτή την νοητική λειτουργία.

Η Πράξη συνεπάγεται επίσης, τη γνώση των λειτουργιών των αντικειμένων που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ή των πράξεων που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε για να χρησιμοποιήσουμε ένα αντικείμενο ή να κάνουμε μια δραστηριότητα.

Έτσι, η Πράξη είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Για κάθε ενέργεια που θέλουμε να εκτελέσουμε χρειάζεται αυτή η ικανότητα. Δραστηριότητες τόσο απλές, αλλά σημαντικές, όπως το χαμόγελο ή η ομιλία, χρειάζονται αυτές τις δεξιότητες. Τα άτομα που παρουσιάζουν ελλείψεις σε αυτήν την νοητική λειτουργία, δεν μπορούν να τις εκτελέσουν.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER

Οποιαδήποτε αλλαγή σε περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζουν την νοητική λειτουργία της Πράξης, προκαλούν την λεγόμενη Απραξία. Η Απραξία είναι η δυσκολία ή η αδυναμία ορθής εκτέλεσης των μαθημένων κινήσεων, εξαιτίας κάποιου εγκεφαλικού τραυματισμού και απουσίας ψυχικών διαταραχών, αισθητηριακών κινήσεων, αντιληπτικών αλλοιώσεων ή κατανόησης του λόγου.

Για παράδειγμα, οι ασθενείς με Απραξία δυσκολεύονται να κάνουν χειρονομίες ή κινήσεις ενός μέρους του σώματος.

Κλινικές εκδηλώσεις:

 • Αδυναμία σωστής εκτέλεσης μιας λεκτικής κινητικής οδηγίας.
 • Αδυναμία να μιμηθεί σωστά μια κίνηση που εκτελείται από τον εξεταστή.
 • Αδυναμία εκτέλεσης τουλάχιστον μιας κίνησης κατά την εκτέλεση ενός έργου.
 • Αδυναμία σωστού χειρισμού του αντικειμένου.

Οι διάφοροι τύποι της Απραξίας είναι:

 1. Ιδεοκινητική απραξία: Αδυναμία να εφαρμόσει μια ιδέα στην πράξη.
 2. Ιδεακή απραξία: Απώλεια της ικανότητας νοητικής διατύπωσης και προφορικής έκφρασης της ακολουθίας των διαφόρων διαδικασιών που σχετίζονται με την εκτέλεση ενός έργου.
 3. Εκτέλεση οδηγιών: Μεταβολή της εκτελεστικής λειτουργίας για κινήσεις που απαιτούν μίμηση, σε μικρότερο βαθμό στις λεκτικές οδηγίες.
 4. Ντύσιμο: Δυσκολία στο ντύσιμο, η διευθέτηση, ο χειρισμός ή η τοποθέτηση ρούχων.
 5. Στοματική απραξία (Buccofacial apraxia): Αδυναμία εκτέλεσης εκούσιων κινήσεων με τους μύες του λάρυγγα, του φάρυγγα, της γλώσσας, των χειλιών και τα μάγουλα, με διατήρηση όμως των αυτόματων κινήσεων αυτών των μυϊκών ομάδων.
 6. Κινήσεις βαδίσματος: Δυσκολία στην εκκίνηση των κινήσεων του περπατήματος και στην πραγματοποίηση «αφηρημένων» κινήσεων, για παράδειγμα, το κλότσημα μιας μπάλας.
 7. Κατασκευαστική απραξία: Αδυναμία εκτέλεσης τυχαίων ή αντιγραμμένων σχεδίων και δισδιάστατων ή τρισδιάστατων κατασκευαστικών εργασιών.
 8. Κίνησης των άκρων: Απώλεια της ικανότητας να κάνει ακριβείς και ανεξάρτητες κινήσεις (έλλειψη δεξιοτήτων στα χέρια και στα πόδια).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

Όλα τα παιχνίδια που αποσκοπούν στη βελτίωση αυτής της νοητικής λειτουργίας, στοχεύουν  στη σύνδεση μεταξύ της κατανόησης  του τι θέλουμε να κάνουμε και της ικανότητας να το κάνουμε τελικά αποτελεσματικά.

Οι δραστηριότητες αυτές δίνουν έμφαση στην πτυχή που συνδέεται με τη κατανόηση της δράσης που πρέπει να γίνει, τη δυνατότητα προγραμματισμού των κινήσεων που απαιτούνται για την επίτευξη του επιθυμητού σκοπού και την εκτέλεση της δράσης στην πραγματικότητα.

Οι πιο θεραπευτικές δραστηριότητες, είναι αυτές που σχετίζονται με τη μουσικοθεραπεία, τη φυσιοθεραπεία και την λογοθεραπεία.

Τα Serious Games που προτείνονται για την βελτίωση αυτής της νοητικής λειτουργίας, είναι τα εξής: