Συναρμολογούμενο δέντρο

 

Το MOTORIC TREE είναι ένα παιχνίδι από στοιβαγμένα ξύλινα κομμάτια με τρύπες πάνω τους, που προσπαθούν οι παίχτες να τα τοποθετήσουν σε στέρεους ξύλινους πασσάλους. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να τοποθετούνται τα κομμάτια στις θέσεις (ξύλινους πασσάλους) ή να τα απομακρύνουν από τις θέσεις. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που προωθεί το συντονισμό, τις κινητικές δεξιότητες, τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και τη λογική. Είναι επίσης χρήσιμο για την εξάσκηση της οπτικής αντίληψης και αναγνώρισης. Απολαύστε το παιχνίδι μόνοι σας ή με τους φίλους και την οικογένειά σας! Μην ξεχάσετε να αφήσετε ελεύθερη τη φαντασία σας.

Βασικές πληροφορίες

Ορισμός: 

To δέντρο Motoric είναι ένα παιχνίδι, από στοιβαγμένα ξύλινα / πλαστικά κομμάτια με τρύπες πάνω τους. Υπάρχουν διαφορετικοί ξύλινοι πάσσαλοι, διαμορφωμένοι ως δέντρο ή κλαδί, ανάλογα με το αν θέλουμε να στοιβάξουμε τα κομμάτια κατακόρυφα ή οριζόντια. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι, να στοιβάζουν οι παίχτες τα κομμάτια στους πασσάλους, να προσπαθούν να τα βγάλουν από αυτούς ς ή να μετακινήσουν τα κομμάτια προς την άλλη πλευρά του πασσάλου (motoric tree). Το παιχνίδι ενισχύει τον οπτικό-κινητικό συντονισμό, τις λεπτές κινητικές δεξιότητες και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.


Διάρκεια:

Η διάρκεια εξαρτάται κυρίως, από τις ικανότητες του παίκτη (κινητική λειτουργικότητα, ταχύτητα κινήσεων, οπτικό-κινητικός συντονισμός κλπ.) και το κίνητρο που έχει. Συνήθως, η ολοκλήρωση ενός motoric tree, διαρκεί 10 λεπτά.


Στόχος: 

Στόχος του παιχνιδιού είναι, να στοιβάζονται τα κομμάτια ή να τα απομακρύνετε από το πάσσαλο (motoric tree) και να οδηγείτε τα κομμάτια στην άλλη πλευρά του πασσάλου (motoric branch).

Σε μια πιο δύσκολη εκδοχή, τα κομμάτια θα πρέπει να στοιβάζονται ανάλογα με το χρώμα ή το σχήμα.

Αυτό το παιχνίδι, είναι πολύ καλό για να βελτιωθούν οι παρακάτω νοητικές λειτουργίες:

 • Ευπραξία (οπτικό-κινητικός συντονισμός, λεπτή κινητική δεξιότητα)
 • Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Οπτική αντίληψη, χρώμα και αναγνώριση προτύπων/υποδειγμάτων

Κόστος:

Επιτραπέζια έκδοση: από 15€


Πληροφορίες:

Οδηγίες:

Ανάπτυξη

Συμμετέχοντες:  

Προφίλ των συμμετεχόντων:

 • Βαθμός ελλείψεων: ελαφρύ έως μέτριο στάδιο άνοιας.
 • Σωματικές απαιτήσεις:

O Μέτριες. Ο παίκτης πρέπει να έχει καλή δεξιότητα κίνησης των χεριών και των δακτύλων και οπτικό-κινητικό συντονισμό.

O Η ικανότητα αναγνώρισης διαφορετικών χρωμάτων και σχημάτων.

Αριθμός συμμετεχόντων:

 • Ατομικά.

Εξοπλισμός και περιβάλλον:

Υλικά που απαιτούνται για την διεξαγωγή του παιχνιδιού:

 • Γενικά:

o Τραπέζι ή άλλη παρόμοια οριζόντια επιφάνεια

o Καρέκλα ή άλλο άνετο κάθισμα

 • Ξύλινοι ή πλαστικοί πάσσαλοι, τοποθετημένοι πάνω σε μια μικρή σανίδα
 • Ξύλινα ή πλαστικά κομμάτια, διαφορετικών σχημάτων και χρωμάτων με τρύπες στη μέση, που θα σχηματίσουν έναν σωρό-στοίβα από διαφορετικούς συνδυασμούς

Συνθήκες περιβάλλοντος:

 • Καλός φωτισμός, χαμηλά επίπεδα θορύβου

Απαιτούμενη βοήθεια:

Οι επαγγελματίες / συγγενείς μπορούν να:

 • Επεξηγήσουν τις οδηγίες του παιχνιδιού και τις παραλλαγές του.
 • Επιβλέπουν τη σωστή διεξαγωγή του παιχνιδιού.
 • Κατευθύνουν τον παίκτη με υποδείξεις ή συμβουλές, σχετικά με τον τρόπο εύρεσης του σωστού κομματιού και πώς να το τοποθετήσουν στον πάσσαλο ή να το οδηγήσουν στην άλλη πλευρά του πασσάλου.
 • Κινητοποίηση των παικτών να ολοκληρώσουν την διαδικασία.
 • Σε περιπτώσεις περιορισμού των κινήσεων των χεριών και των δακτύλων, ο βοηθός μπορεί να βοηθήσει τον παίκτη οδηγώντας το χέρι του.

Έναρξη: 

Τοποθετήστε τα υλικά στο τραπέζι, μπροστά από τον παίχτη. Ανάλογα με την παραλλαγή του παιχνιδιού, ξεκινήστε με όλα τα κομμάτια πάνω ή έξω από τον πάσσαλο. Εάν τα κομμάτια είναι εκτός του πασσάλου, τοποθετήστε τα δίπλα στο πάσσαλο, μπροστά στον παίχτη.


Ανάπτυξη: 

Το παιχνίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορες παραλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη  τις ικανότητες του παίκτη και το στάδιο της άνοιας. Υπάρχουν διαθέσιμες εκδόσεις του παιχνιδιού στο εμπόριο, συνήθως ως παιδαγωγικά παιχνίδια. Υπάρχουν κομμάτια διαφορετικών χρωμάτων και σχημάτων, συνήθως κύκλων, τριγώνων, ορθογωνίων ή τετραγώνων. Κάθε κομμάτι έχει διαφορετικό αριθμό τρυπών στη μέση, για να μπουν στους μικρότερους πασσάλους (παρακλάδια), του κύριου κορμού του πασσάλου.

Κάθε παίκτης παίρνει το δικό του πάσσαλο, με αντίστοιχα κομμάτια και  τοποθετούνται μπροστά του πάνω στο τραπέζι. Ο παίκτης πρέπει στη συνέχεια να πάρει το κομμάτι που είναι στην κορυφή του πασσάλου, περιστρέφοντάς το και να βρει τον σωστό συνδυασμό τρυπών για να χωρέσει στους μικρότερους πασσάλους. Αν αρχικά όλα τα κομμάτια είναι εκτός του πασσάλου, ο παίκτης προσπαθεί να βάλει τα κομμάτια στον πάσσαλο, ένα προς ένα με τον ίδιο τρόπο. Στη συνέχεια, με τον ίδιο τρόπο, ο παίκτης προσπαθεί να βγάλει ή να βάλει όλα τα υπόλοιπα κομμάτια. Το παιχνίδι τελειώνει, όταν όλα τα κομμάτια είναι ή τοποθετημένα πάνω στον πάσσαλο ή έξω από αυτόν.

Photo Doing a peg puzzle

Οδηγίες για το πώς μπορείτε να παίξετε το motoric tree, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές του παιχνιδιού: 

 • Οι πάσσαλοι μπορούν να τοποθετηθούν κάθετα (motoric tree) ή οριζόντια (motoric branch)
 • Η δυσκολία του παιχνιδιού εξαρτάται από τον αριθμό και τους συνδυασμούς των μικρότερων πασσάλων-κλαδιών στο κύριο πάσσαλο.
 • Η δυσκολία μπορεί να προσαρμοστεί με την προσθήκη κανόνων (τοποθέτηση των κομματιών στον πάσσαλο ανάλογα με το χρώμα ή το σχήμα)
 • Το παιχνίδι μπορεί να διαφοροποιηθεί με μεγαλύτερα ή μικρότερα κομμάτια, ανάλογα με την επιδεξιότητα των χεριών και των δακτύλων του παίκτη

Παρόμοια παιχνίδια: 

Παρόμοια παιχνίδια:

 • Motoric με ξύλινα κλαδιά (puzzles)
 • Motoric με χάντρες  (beads)
 • Peg puzzles
 • Geometric sorter

Αξιολόγηση:

 • Η πιο δύσκολη παραλλαγή του παιχνιδιού που ο παίκτης καταφέρνει να ολοκληρώσει
 • Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί
 • Της βοήθειας και της καθοδήγησης που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί

Σημειώσεις/παρατηρήσεις

Το παιχνίδι δεν είναι διαθέσιμο σε μορφή ΤΠΕ

Πρακτικές δραστηριότητες

Τοποθετήστε τα υλικά στο τραπέζι μπροστά από τον παίχτη. Όλα τα κομμάτια θα πρέπει να τοποθετηθούν στους ξύλινους πασσάλους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Ξεκινήστε από την πρώτη θέση με τα μπλε κομμάτια και βάλτε το μπροστά από τον παίχτη. Ο παίκτης προσπαθεί να βάλει το όλα τα κομμάτια μέχρι και το τελευταίο στον ξύλινο πάσσαλο, στρέφοντας το κομμάτι.

Όταν ο παίκτης παίρνει το τελευταίο κομμάτι, προσπαθεί να βγάλει τα υπόλοιπα κομμάτια ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Όταν καταφέρει να πάρει όλα τα κομμάτια από τον ξύλινο πάσσαλο, ο παίκτης προσπαθεί να τα βάλει ξανά στη θέση τους. Η σειρά των κομματιών πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που ήταν στη θέση εκκίνησης.

Συνεχίστε με τις άλλες θέσεις με πράσινα, ροζ και κίτρινα κομμάτια, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν όλα τα κομμάτια τοποθετηθούν πίσω στην αρχική θέση.

Erasmus +