Κρεμάλα

 

Εάν έχετε χαρτί και μολύβι, μπορείτε να παίξετε κρεμάλα. Ένας παίχτης επιλέγει μια λέξη ή μια φράση (ανάλογα με το συμφωνημένο θέμα) και οι υπόλοιποι παίκτες πρέπει να την μαντέψουν λέγοντας διαφορετικά γράμματα που θα μπορούσαν να ανήκουν στη μυστική λέξη. Όταν ένας παίκτης λέει ένα γράμμα που δεν είναι στη λέξη, ο παίχτης που επέλεξε τη λέξη σχεδιάζει ένα μέρος του ¨κρεμασμένου ανθρώπου¨. Παίζοντας αυτό το παιχνίδι μπορείτε να βελτιώσετε τη μνήμη και την ικανότητα λόγου. Μαντέψτε τη μυστική λέξη και απολαύστε το παιχνίδι! 

Βασικές πληροφορίες

Ορισμός: 

Σε αυτό το παιχνίδι οι παίκτες λένε διαφορετικά γράμματα για να φτιάξουν μια λέξη / φράση ή να μαντέψουν τη λέξη πριν τελειώσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι τελειώνει όταν το σχέδιο του ανθρώπου στην κρεμάλα έχει ολοκληρωθεί.


Στόχος:

Ο στόχος είναι να προσπαθήσετε να μαντέψετε τη λέξη ή τη φράση πριν τελειώσει τελείως η σχεδίαση του κρεμασμένου ανθρώπου. Ο παίκτης μπορεί να βελτιώσει νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η  μνήμη, ο λόγος, καθώς και η προσοχή.


Διάρκεια:

Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τον αριθμό των παικτών και αν πρέπει να μαντέψουν λέξεις ή φράσεις.

  • Με 1 έως 2 παίκτες θα μπορούσε να διαρκέσει 10-15 λεπτά.
  • Με 3 ή περισσότερους παίκτες θα μπορούσε να διαρκέσει 20-30 λεπτά.

Κόστος: Δωρεάν


Πληροφορίες:

Ανάπτυξη

Συμμετέχοντες:

Προφίλ των συμμετεχόντων:

  • Βαθμός ελλείψεων: το παιχνίδι μπορούν να το παίξουν άτομα με ήπιο έως μέτριο βαθμό άνοιας.
  • Σωματικές απαιτήσεις: Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες σωματικές απαιτήσεις.

Αριθμός συμμετεχόντων:

  • Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί σε ζευγάρια ή σε ομάδες.

Εξοπλισμός και περιβάλλον:

Υλικά που απαιτούνται για να παίξετε το παιχνίδι:

  • Πίνακας ή τραπέζι
  • Ασπροπίνακα με μαρκαδόρο

Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις:

  • Καλό επίπεδο φωτισμού
  • Ένα ήσυχο δωμάτιο

Απαιτούμενη βοήθεια:

Οι επαγγελματίες / συγγενείς μπορούν να:

Εξηγήσουν τις οδηγίες παιχνιδιού.

Πουν στους παίκτες το θέμα των λέξεων που πρέπει να μαντέψουν.

Γράψουν τα γράμματα που λέγονται και δεν είναι στη λέξη / φράση


Έναρξη: 

Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, ο επαγγελματίας ή ο συγγενής θα πρέπει να αποφασίσει ποιο θέμα θα ήθελε να βάλει στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ζώα, ταινίες, ηθοποιοί, τίτλοι τραγουδιών, ρούχα, έπιπλα κ.λπ.


Ανάπτυξη: 

Ένας επαγγελματίας ή ένας συγγενής σκέφτεται μια λέξη ή μια φράση. Συμπληρώνει μια γραμμή για κάθε γράμμα, έτσι ώστε οι παίκτες να γνωρίζουν πόσα γράμματα έχει η λέξη ή η φράση. Μετά από αυτό ο παίκτης πρέπει να προτείνει ένα γράμμα. Εάν η λέξη ή η φράση περιέχει το γράμμα που λέει ο παίκτης, ο επαγγελματίας ή ένας συγγενής πρέπει να το γράψει στη σωστή θέση. Στη συνέχεια ο επόμενος παίκτης παίρνει σειρά και  λέει ένα γράμμα. Όταν ο παίκτης λέει ένα γράμμα, που δεν είναι στη λέξη ή τη φράση, ένα μέρος του ανθρώπου σχεδιάζεται ξεκινώντας από το κεφάλι του. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να βρεθούν όλα τα γράμματα ή οι παίκτες να μαντέψουν τη λέξη ή τη φράση και έτσι να κερδίσουν. Σε περίπτωση που όλα τα κομμάτια του ανθρώπου που σχεδιάζετε στην κρεμάλα εμφανιστούν, ο παίχτης/ παίχτες έχασαν το παιχνίδι.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές του παιχνιδιού: 

Προσθέστε ή αλλάξτε τα μέλη του σώματος του ανθρώπου στην κρεμάλα για να κάνετε το παιχνίδι να διαρκέσει περισσότερο, όταν υπάρχουν περισσότεροι από 6/7 παίκτες.


Παρόμοια παιχνίδια: 

Παρόμοια παιχνίδια είναι αινίγματα ή οι γρίφοι που περιγράφουν κάτι και οι παίκτες πρέπει να μαντέψουν τι είναι. Για παραδείγματα γρίφων δείτε:


Αξιολόγηση:

Εξαρτάται από τη δυσκολία της λέξης ή το μέγεθος της, και πόσα γράμματα πρέπει ο παίκτης να μαντέψει για τη λέξη ή τη φράση.

Βασικές πληροφορίες


Erasmus +