Κινησιοθεραπεία

 

Ήρθε η ώρα να ασκήσετε το σώμα σας! Δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 15 λεπτά. Μπορείτε να το παίξετε με οποιονδήποτε αριθμό παικτών. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ασκήσεων για την εξάσκηση ή εκπαίδευση σε κινητικές και νοητικές ικανότητες. Οι δραστηριότητες είναι οικολογικές, επειδή αντλούνται μέσα από την καθημερινή ζωή του συμμετέχοντα. Αποτελείται από ασκήσεις ισορροπίας, περπάτημα και συντονισμό κινήσεων που απαιτούν λεκτικές και οπτικές δεξιότητες, καθώς και δεξιότητες προσοχής μέσω διπλού έργου. Είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να βελτιώσετετην εκτελεστική λειτουργία!

Βασικές πληροφορίες

Ορισμός

Η Κινησιοθεραπεία είναι μια Νοητική Θεραπευτική Παρέμβαση με μεγάλη ποικιλία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οπτικό-κινητικές και λεκτικό-κινητικές ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένων οπτικών και λεκτικών κινητικών ερεθισμάτων, αντίστοιχα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κινητικών ασκήσεων και νοητικών ικανοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για εξάσκηση ή για εκπαίδευση. Οι ασκήσεις είναι οικολογικές, επειδή αντλούν το περιεχόμενό τους, από την καθημερινή ζωή του ασθενούς.

Kinisiotherapy image


Στόχος:

Αυτή η δραστηριότητα αποτελείται από ασκήσεις ισορροπίας, βάδισμα και συντονισμό των κινήσεων, που χρειάζονται λεκτικές και οπτικές ικανότητες, καθώς και δεξιότητες προσοχής σε διπλό έργο. Οι κινητικές ασκήσεις περιέχουν οπτική και λεκτική ενεργοποίηση, με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση των νοητικών ικανοτήτων. Ένας δευτερεύων στόχος είναι να βελτιωθεί η ισορροπία, το βάδισμα και το εύρος κίνησης των αρθρώσεων. Η παρέμβαση αυτή σχεδιάστηκε για να βελτιώσει επίσης την εκτελεστική λειτουργία. Αυξάνει άμεσα την οπτική, ακουστική και επιλεκτική προσοχή, μετατόπιση και αλλαγή της προσοχής και διπλού έργου. Μέσω της σταθεροποίησης της εξάσκησης της προσοχής και της γενίκευσης, περιμένουμε βελτίωση και στη βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη. Επιπλέον, τα παιχνίδια αυτά έχουν σωματικό αντίκτυπο, μέσω των ασκήσεων με το σώμα (ισορροπία, βάδιση και κινήσεις).


Διάρκεια:

Η διάρκεια εξαρτάται από τον αριθμό των εντολών και το επίπεδο δυσκολίας. Μια εργασία (παιχνίδι) θα είναι κανονικά μεταξύ 10 και 15 λεπτών. Αυτό μπορεί να διευρυνθεί προσθέτοντας πρόσθετους κανόνες ή κίνητρα.


Κόστος: Δωρεάν


Πληροφορίες:

Topics in Geriatric Rehabilitation October/December 2011 – Volume 27 -Issue 4 – p 289–300 doi: 10.1097/TGR.0b013e31821e59a9

https://www.researchgate.net/publication/232201241_RHEA_a_Nonpharmacological_Cognitive_

Training_Intervention_in_Patients_With_Mild_Cognitive_Impairment_A_Pilot_Study

Ανάπτυξη

Συμμετέχοντες:

Βαθμός ελλείψεων: το παιχνίδι μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να ταιριάζει με τα ήπια έως μέτρια επίπεδα άνοιας.

Σωματικές απαιτήσεις: Δεν είναι γενικά υψηλές. Για χρήστες με σωματικές αναπηρίες, το παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας ένα άτομο για βοηθό, που θα δίνει στον χρήστη τις οδηγίες. Καλή λειτουργικότητα στα χέρια και στις παλάμες.

Αριθμός συμμετεχόντων: Αυτό το παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί με οποιονδήποτε αριθμό παικτών (καλύτερα είναι με περισσότερα από 3 άτομα).


Εξοπλισμός και περιβάλλον:

Υλικά που απαιτούνται για την ανάπτυξη του παιχνιδιού:

Γενικά: ένα τραπέζι και μια καρέκλα δεν είναι τόσο σημαντικά για αυτή τη δραστηριότητα.

Τεχνικός εξοπλισμός: κάρτες με χρώματα (4 διαφορετικά χρώματα είναι αρκετά), στεφάνι, πίνακες με γράμματα, σχήματα και αριθμοί, διάδρομοι με αριθμούς, μπάλες, ραβδιά, στεφάνια και κώνοι.

Περιβαλλοντικές συνθήκες: Καλά επίπεδα φωτισμού. Όχι πολύ θορυβώδες δωμάτιο.

Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image


Απαιτούμενη βοήθεια:

Οι επαγγελματίες / συγγενείς μπορούν να:

 • Εξηγήσουν τις οδηγίες του παιχνιδιού και τις παραλλαγές του.
 • Δώσουν σαφείς υποδείξεις, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
 • Εξασφαλίσουν τη σωστή ανάπτυξη του παιχνιδιού.
 • Ενθαρρύνουν τους παίκτες.
 • Αλλάξουν το επίπεδο του παιχνιδιού, εάν είναι πολύ δύσκολο.

Έναρξη: 

Προετοιμάστε τα υλικά και τον εξοπλισμό (π.χ. πολύχρωμες κάρτες). Εξηγήστε τις οδηγίες δείχνοντας ένα παράδειγμα. Ξεκινήστε μια πρώτη δοκιμή με λίγους ανθρώπους και διορθώστε τα λάθη.


Ανάπτυξη: 

Ένα παράδειγμα μιας άσκησης οπτικής κίνησης:

 1. Ξεκινήστε δίνοντας οδηγίες: Πρέπει να κάνετε ορισμένα βήματα (μπροστά, πίσω, δεξιά και αριστερά) που εξαρτώνται από το χρώμα της κάρτας που κρατάτε (ο επαγγελματίας / συγγενής) στο χέρι σας. Για παράδειγμα, όταν ανασηκώσετε την πράσινη κάρτα, οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά, με το μπλε, ένα βήμα πίσω, κλπ. Τέλος, πρέπει να θυμούνται πόσες φορές εμφανίστηκε κάθε χρώμα. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες πρέπει να θυμούνται την οδηγία για να ολοκληρώσουν το έργο προσοχής και να ανακαλέσουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες νοητικές και κινητικές εντολές στο τέλος της συνεδρίας.
 2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να σηκωθούν και να διασκορπιστούν σε ένα μέρος του δωματίου και να δουν τον επαγγελματία / συγγενή τους.
 3. Ξεκινήστε με την πρώτη έγχρωμη κάρτα. Σηκώστε την κάρτα με το χέρι σας για να την δουν καθαρά από όλους τους συμμετέχοντες.
 4. Παρακολουθήστε εάν κάνουν το σωστό βήμα, π.χ. ένα βήμα μπροστά. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσοχή στις οδηγίες. Ασκείται η μετατόπιση της προσοχής, καθώς ο παίχτης μετατοπίζει την προσοχή από τη μια οδηγία στην άλλη ή από το ένα βήμα με το σώμα τους στο άλλο.
 5. Στη συνέχεια, συνεχίστε με ένα άλλο χρώμα με τους ίδιους κανόνες.
 6. Παρουσιάστε 6 κάρτες τουλάχιστον
 7. Το παιχνίδι τελειώνει όταν απαντήσουν πόσες φορές εμφανίστηκε κάθε χρώμα. Ο νικητής είναι το άτομο με τη σωστή απάντηση.

Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές του παιχνιδιού: 

Η παρέμβαση έχει ασκήσεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας, που ποικίλλουν ανάλογα με τις βασικές νοητικές και κινητικές επιδόσεις των συμμετεχόντων. Επιπλέον κανόνες μπορούν να προστεθούν ή ακόμα και να παίζουν αυτό το παιχνίδι σε συνδυασμό με ένα άλλο.

Ένα άλλο παράδειγμα:

 1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να σηκωθούν και να διασκορπιστούν σε ένα μέρος του δωματίου και να κοιτούν προς τον επαγγελματία / συγγενή.
 2. Θα πρέπει να κρατούν ένα ραβδί στα χέρια τους. Εξηγήστε ότι, θα τους πείτε μια ιστορία με κάποια προϊόντα (λαχανικά, φρούτα, γλυκά) σε ένα σούπερ μάρκετ. Κάθε φορά, που θα ακούν ένα συγκεκριμένο είδος λαχανικών, θα πρέπει να μετακινούν το ραβδί που κρατούν οριζόντια και με τα δυο τους χέρια, προς τα κάτω. Όταν ακούν ένα είδος φρούτων, πρέπει να σηκώνουν το ραβδί προς τα επάνω με τα χέρια τους, κλπ.
 3. Ξεκινήστε να τους λέτε την ιστορία, ότι πήγατε στο σούπερ μάρκετ και αγοράσατε 4 μήλα, 10 πατάτες, 5 μπανάνες, 3 σοκολατάκια, 6 καρότα, κ.λπ.
 4. Παρακολουθήστε εάν κάνουν τις σωστές κινήσεις, ένα για κάθε ένα προϊόν.
 5. Το παιχνίδι τελειώνει όταν απαντήσουν, πόσες φορές αναφέρθηκε κάθε προϊόν. Ο νικητής είναι το άτομο με τη σωστή απάντηση.

Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image Kinisiotherapy image


Παρόμοια παιχνίδια: 

Παρόμοια AD-GAMING παιχνίδια:


Αξιολόγηση:

 • Χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση του παιχνιδιού
 • Αριθμός λαθών
 • Η απαιτούμενη βοήθεια

Πρακτικές δραστηριότητες

 1. Προετοιμάστε τα υλικά (κάρτες με χρώματα, στεφάνι, πίνακες με γράμματα, σχήματα και αριθμούς, διάδρομοι με αριθμούς, μπάλες, ράβδοι και κώνοι)
 2. Ο επαγγελματίας / οικογένεια δίνει μια σύντομη εξήγηση. Εξηγήστε τις οδηγίες κάνοντας ένα παράδειγμα.
 3. Ξεκινήστε με ένα πρώτο παράδειγμα με λίγους ανθρώπους και διορθώστε τα λάθη
 4. Απαντήστε τυχόν ερωτήσεις / απορίες
 5. Οι συμμετέχοντες πρέπει να σηκωθούν και να πάνε σε μια θέση στο δωμάτιο
 6. Ξεκινήστε το παιχνίδι
 7. Παρατηρήστε τι συμβαίνει, αν οι παίκτες χρειάζονται βοήθεια για να ακολουθήσουν τις οδηγίες, μπορείτε να τους καθοδηγήσετε.
 8. Κάντε τους τις ερωτήσεις
 9. Αξιολόγηση

Erasmus +