Εικονικό Σουπερμάρκετ

Εικονικό Σουπερμάρκετ

 

Αυτό το παιχνίδι έχει σχεδιαστεί για να μιμείται τις καθημερινές αγορές σε ένα σούπερ μάρκετ, μία από τις πιο κοινές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένες ποσότητες καθώς περιηγούνται σε ένα τρισδιάστατο σούπερ μάρκετ! Αυτό το παιχνίδι στοχεύει στην ενίσχυση ενός πλήθους νοητικώνικανοτήτων, όπως η εκτελεστική λειτουργία, η προσοχή, η ικανότητα υπολογισμού και η οπτικοχωρικήικανότητα. Αυτή η εφαρμογή παίζεται σε συσκευές PC και tablet και υπάρχει επίσης μιαδιαδικτυακή έκδοση.

Βασικές πληροφορίες

Ορισμός: 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αγοράσουν συγκεκριμένα προϊόντα σε συγκεκριμένες ποσότητες, καθώς περιηγούνται σε ένα τρισδιάστατο σούπερ μάρκετ.


Στόχος:

To εικονικό σουπερμάρκετ έχει χρησιμοποιηθεί ως εφαρμογή νοητικής κατάρτισης, ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να ανιχνεύσει άτομα με ήπια νοητική διαταραχή (MCI) και να μετρήσει την νοητική λειτουργία. Το VSM στοχεύει στην εξάσκηση ενός αριθμού νοητικών λειτουργιών, συγκεκριμένα της εκτελεστικής λειτουργίας, της προσοχής, της μαθηματικής ικανότητας και της πλοήγησης στο χώρο, με έμφαση στην εκτελεστική λειτουργία.


Διάρκεια:

Η διάρκεια εξαρτάται από το επίπεδο δυσκολίας. Υπάρχουν 4 επίπεδα δυσκολίας. Μια συνεδρία θα διαρκέσει 10-30 λεπτά κατά μέσο όρο.


Κόστος: Δωρεάν


Πληροφορίες:

http://160.40.50.78/ennoisis_super_market/WebPlayer/WebPlayer.html

Journal of Alzheimer’s Disease 44 (2015) 1333–1347.DOI 10.3233/JAD-141260

Ανάπτυξη

Συμμετέχοντες:

Υγιείς ηλικιωμένοι και άτομα με ήπια νοητική εξασθένηση (MCI).

Εκπαίδευση: πάνω από 6 χρόνια τυπικής εκπαίδευσης.

Παίζεται κάθε φορά μόνο από ένα άτομο.


Εξοπλισμός και περιβάλλον:

Γενικά: Δεν απαιτεί εξειδικευμένος εξοπλισμός ή προσωπικό και ταυτόχρονα δεν ασκεί πίεση στον εξεταζόμενο.

Υλικά: Η εφαρμογή VSM εκτελείται σε συσκευές PC και tablet και υπάρχει επίσης, μια Online έκδοση.

Περιβαλλοντικές συνθήκες: ήσυχο δωμάτιο, όχι πολύ φωτεινός χώρος.


Απαιτούμενη βοήθεια:

Οι επαγγελματίες/ συγγενείς θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν την επίδραση της άνοιας και να δίνουν σαφείς οδηγίες στους χρήστες. Επίσης, θα πρέπει να είναι υπομονετικοί κατά την έναρξη του παιχνιδιού και να παρουσιάζουν μια θετική και ενθαρρυντική στάση που να κάνει  στους παίκτες να νιώθουν άνετα. Φυσικά, μερικές φορές και με ορισμένους ανθρώπους (ανάλογα με τις ικανότητές τους) μπορεί να χρειαστεί περισσότερη υποστήριξη, αλλά είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες/συγγενείς να προσέξουν ότι, ο σκοπός τους είναι να ενδυναμώσουν τους ανθρώπους κατά την διάρκεια που αλληλεπιδρούν με το παιχνίδι. Είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες/συγγενείς  να έχουν ρυθμίσει το παιχνίδι στο ευκολότερο επίπεδο στην αρχή, και μπορούν να προσαρμόσουν την δυσκολία, καθώς οι παίκτες βελτιώνονται.


Έναρξη: 

Όταν ξεκινάτε την άσκηση, οι παίκτες επιτρέπεται να πλοηγούνται ελεύθερα και να αγοράζουν τα προϊόντα που θέλουν για να εξασκηθούν χρησιμοποιώντας τη διεπαφή VR. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εφαρμογής, μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν βοήθεια από τον επαγγελματία που διαχειρίζεται την εφαρμογή.


Ανάπτυξη: 

Το VSM έχει σχεδιαστεί για να μιμείται τις καθημερινές αγορές σε ένα σούπερ μάρκετ, μία από τις πιο κοινές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Πριν από την εμπλοκή στην εικονική εμπειρία, ο παίκτης καλείται να εισάγει την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα και τα έτη εκπαίδευσης. Μια επιπλέον ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί αφορά την υποκειμενική αξιολόγηση του παίκτη για το αν αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης ή όχι. Στη συνέχεια, ο παίκτης καλείται να πλοηγηθεί στο εσωτερικό του εικονικού σούπερ μάρκετ (εικόνα 1) και να αγοράσει τα προϊόντα που αναγράφονται σε μια λίστα αγορών, που εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης (εικόνα 2).

Virtual Supermarket
Εικόνα1: Το εικονικό περιβάλλον VSM, πλοήγηση στους διαδρόμους

  

Virtual Supermarket
Εικόνα 2: Το εικονικό περιβάλλον VSM, λίστα προϊόντων

Ο παίχτης μπορεί να μετακινηθεί σε διάφορες θέσεις στο σούπερ μάρκετ, αγγίζοντας τα πράσινα ίχνη που εμφανίζονται στην οθόνη και μπορεί να κοιτάξει γύρω στο περιβάλλον με κύλιση αριστερά και δεξιά στην οθόνη αφής. Μπορεί να επιλέξει να αγοράσει προϊόντα αγγίζοντας τα. Αφού αγοράσει όλα τα προϊόντα της λίστας, χρειάζεται να εντοπίσει το ταμείο και να προχωρήσει στην πληρωμή (εικόνα 3). Στη συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη πληρωμής. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το ακριβές ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των προϊόντων που αγόρασε, χρησιμοποιώντας μια επιλογή χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ. Υπάρχουν κουμπιά που επιτρέπουν στο χρήστη να διορθώσει το επιλεγμένο ποσό ή να επιστρέψει στην αγορά.

Virtual Supermarket
Εικόνα 3: Η οθόνη πληρωμής VSM

Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, θα εμφανιστεί ένας πίνακας στατιστικών στοιχείων. Οι εμφανιζόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν τον αριθμό και τις ποσότητες σωστών και λανθασμένων προϊόντων που αγοράστηκαν και το συνολικό χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της άσκησης. Το πρόγραμμα διαθέτει τέσσερα επίπεδα δυσκολίας ανάλογα με τον αριθμό και τις ποσότητες των διαφόρων προϊόντων της λίστας.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές του παιχνιδιού: 

Είναι καλύτερο να εφαρμόσετε το παιχνίδι με έναν συμμετέχοντα. Καθώς ο συμμετέχων εξοικειώνεται με το παιχνίδι, θα χρειάζεται λιγότερη βοήθεια. Υπάρχουν 4 δύσκολα επίπεδα. Τα υψηλότερα επίπεδα μπορεί να απαιτούν περισσότερη βοήθεια από τον επαγγελματία.

Παρόμοια παιχνίδια: 

Άλλα εναλλακτικά παιχνίδια:

Εικονικό πλυντήριο: http://160.40.50.78/ennoisis_laundry/WebPlayer/WebPlayer.html


Αξιολόγηση:

Η εφαρμογή διαθέτει ένα υποσύστημα καταγραφής δεδομένων, το οποίο συγκεντρώνει αποτελέσματα και στατιστικά στοιχεία για τις ενέργειες και τις επιδόσεις του χρήστη, όπως το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που αγοράστηκαν, τα χρήματα, οι χρόνοι δράσης κ.λπ. Η λίστα αγορών είναι τυχαία σε κάθε δοκιμή, για να διατηρηθεί το επίπεδο δυσκολίας και να περιοριστεί η εκμάθηση του παιχνιδιού από τους παίχτες. Το λογισμικό επιτρέπει την ενεργή εξερεύνηση του εικονικού περιβάλλοντος, προκειμένου να έχει οικολογική αξία και επιπλέον  επειδή η ενεργή εξερεύνηση έχει δείξει ότι ενισχύει τη μάθηση και τη μνήμη. Το VSM αποδείχθηκε ότι είναι ένα ικανό εργαλείο, για τη διαφοροποίηση μεταξύ ασθενών με MCI και υγιών ηλικιωμένων ενηλίκων, ενώ δεν έχει την δυνατότητα να κάνει διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων υποτύπων MCI.

Πρακτικές δραστηριότητες

  1. Προετοιμάστε το τραπέζι, την καρέκλα και τον υπολογιστή ή τις συσκευές tablet
  2. Ανοίξτε την αρχική οθόνη του Supermarket
  3. Ο επαγγελματίας / οικογένεια δίνει μια σύντομη εξήγηση
  4. Ξεκινήστε με μια πρακτική άσκηση. Αφήστε τους παίκτες να περιηγηθούν ελεύθερα και να αγοράσουν τα προϊόντα που θέλουν για να εκπαιδευτούν οι ίδιοι χρησιμοποιώντας τη διασύνδεση VR
  5. Απαντήστε τυχόν ερωτήσεις / αμφιβολίες
  6. Ξεκινήστε το παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει ρυθμιστεί στο πιο εύκολο επίπεδο στην αρχή καθώς μπορείτε πάντα να προσαρμόσετε τη δυσκολία καθώς οι παίκτες βελτιώνονται
  7. Συνεχίστε με υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας
  8. Παρατηρήστε τι συμβαίνει, εάν οι παίκτες χρειάζονται βοήθεια για να ακολουθήσουν τις οδηγίες, μπορείτε να τους καθοδηγήσετε.
  9. Αξιολόγηση

Erasmus +