Διπλό Έργο

Θέλετε να βελτιώσετε την ικανότητά σας να κάνετε περισσότερες από μία ενέργειες ταυτόχρονα; Το πρόγραμμα εκπαίδευσης Dual Task είναι εδώ για να βοηθήσει στην ενίσχυση της ικανότητας της διαμοιραζόμενης προσοχής και στην επίτευξη της αντίδρασης σε πολλαπλά ερεθίσματα ή έργα. Μπορείτε να το εφαρμόσετε με οποιονδήποτε αριθμό συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιράσουν την προσοχή τους και στα δύο έργα ταυτόχρονα. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να δοκιμάσετε και να ασκήσετε την προσοχή σας και τη μνήμη σας. 

Βασικές πληροφορίες

Ορισμός: 

Το Διπλό έργο είναι μια Νοητική Παρέμβαση Εξάσκησης, με μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων. Ο κύριος στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ενίσχυση της ικανότητας της διαμοιραζόμενης προσοχής, η οποία ορίζεται ως η ικανότητα κατά τη διάρκεια της οποίας επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός της προσοχής, προς πολλαπλά ερεθίσματα ή έργα,  έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να κάνει περισσότερες από μια ενέργειες τη φορά. Σχετίζεται με μια αυξανόμενη απαίτηση νοητικής επεξεργασίας, η οποία αντανακλά ακρίβεια και ταχύτητα αντίδρασης.  Οι δεξιότητες διπλού έργου, μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά στους ηλικιωμένους, καθώς και η πλαστικότητα του εγκεφάλου όσον αφορά τον έλεγχο της προσοχής. Οι ασκήσεις είναι οικολογικές, επειδή αντλούνται από την καθημερινή ζωή του ασθενούς


Στόχος:

Κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μοιράσουν την προσοχή τους, ταυτόχρονα σε δύο ασκήσεις. Οι ασκήσεις ενεργοποιούν διαφορετικά δίκτυα επεξεργασίας, όπως οπτικά-κινητικά, λεκτικά-κινητικά και λόγου. Η εκπαίδευση στο διπλό έργο γίνεται σε 2 διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. Η αρχική άσκηση είναι πάντα απλούστερη και πιο αυτόματη από την δεύτερη άσκηση, έτσι υπάρχει ένα αντιστάθμισμα μεταξύ των δύο ασκήσεων, ώστε να μην ξεπεράσουμε την νοητική ικανότητα των συμμετεχόντων στην ομάδα, να εκτελούν και τις δύο εργασίες ταυτόχρονα. Το παιχνίδι αυτό μπορεί να είναι πολύ καλό για την βελτίωση των παρακάτω νοητικών λειτουργιών: μνήμη εργασίας, διαμοιραζόμενη προσοχή, μετατόπιση της προσοχής, ταχύτητα επεξεργασίας, ικανότητες εκτελεστικών λειτουργιών.


Διάρκεια:

Η διάρκεια εξαρτάται από το επίπεδο δυσκολίας. Η κανονική διάρκεια μιας συνεδρίας είναι μεταξύ 20 και 30 λεπτών. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί, προσθέτοντας κανόνες ή ασκήσεις.


Κόστος: Δωρεάν


Πληροφορίες:

 • http://dx.doi.org/10.1080/03610730802070068
 • Holtzer, R., Stern, Y., & Rakitin, B. C. (2005). Predicting age-related dual-task effects with individual differences on neuropsychological tests. Neuropsychology19(1), 18
 • Kirova, A. M., Bays, R. B., & Lagalwar, S. (2015). Working memory and executive function decline across normal aging, mild cognitive impairment, and Alzheimer’s disease. BioMed research international2015.

Ανάπτυξη

Συμμετέχοντες:

Προφίλ των συμμετεχόντων:

Βαθμός ελλείψεων: το παιχνίδι μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή.  Σωματικές απαιτήσεις: Δεν είναι γενικά υψηλές. Για χρήστες με υψηλό βαθμό αναπηρίας, το παιχνίδι μπορεί να εφαρμοστεί με την βοήθεια ενός ατόμου, που θα δείχνει στον χρήστη τις οδηγίες. Καλή λειτουργικότητα στα χέρια και στις παλάμες.

Αριθμός συμμετεχόντων: Αυτό το παιχνίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί, με οποιονδήποτε αριθμό παικτών (καλύτερα περισσότερα από 3 άτομα). Επίσης, μπορεί να το παίξει και ένα άτομο μεμονωμένα.


Εξοπλισμός και περιβάλλον:

Υλικά που χρειάζονται για την διεξαγωγή του παιχνιδιού:

Γενικά: ένας πίνακας και μια καρέκλα είναι σημαντικά για αυτή τη δραστηριότητα.

Τεχνικά υλικά: ραδιόφωνο, πολύχρωμες κάρτες, νομίσματα, σχήματα και αριθμοί, μπάλες, ράβδοι, στεφάνια, κώνοι.

Περιβαλλοντικές συνθήκες: Καλά επίπεδα φωτισμού. Όχι πολύ θορυβώδες δωμάτιο.


Απαιτούμενη βοήθεια:

Οι επαγγελματίες / συγγενείς μπορούν να:

 • Εξηγήσουν τις οδηγίες του παιχνιδιού και τις παραλλαγές του.
 • Δώσουν σαφείς οδηγίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
 • Ελέγχουν τη σωστή διεξαγωγή του παιχνιδιού.
 • Ενθαρρύνουν τους παίκτες.
 • Αλλάξουν το επίπεδο του παιχνιδιού, εάν είναι πολύ δύσκολο.

Έναρξη: 

Προετοιμάστε τα υλικά και τον εξοπλισμό (π.χ. πολύχρωμες κάρτες). Εξηγήστε τις οδηγίες εκτελώντας ένα παράδειγμα. Ξεκινήστε με την απλή άσκηση.


Ανάπτυξη: 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας οπτικής και λεκτικής άσκησης με κίνηση: Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει 1 οπτική άσκηση, 1 κινητική άσκηση και 1 λεκτική άσκηση.

Α. Μονή Συνθήκη

1) Κατηγοριοποιήστε τις πολύχρωμες κάρτες που βρίσκονται στο γραφείο, ανάλογα με το χρώμα τους.

2) Ακούστε αυτό το τραγούδι και μετρήστε πόσες φορές ο τραγουδιστής, επαναλαμβάνει τη συγκεκριμένη φράση (παράδειγμα φράσεις). Πόσες φορές την ακούσατε;

Β. Διπλό Έργο

1 + 2) Ακούστε ένα διαφορετικό από το προηγούμενο τραγούδι και μετρήστε πόσες φορές ο τραγουδιστής επαναλαμβάνει τη συγκεκριμένη φράση (παράδειγμα φράσεις). Πρέπει επίσης να ταξινομήσετε τις πολύχρωμες κάρτες που βρίσκονται στο γραφείο, ανάλογα με το χρώμα τους. Πρέπει να το κάνετε παράλληλα. Δώστε την ίδια προσοχή και στις δύο εργασίες. Πόσες φορές ακούσατε τη συγκεκριμένη λέξη / φράση του τραγουδιού; Κατηγοριοποιήσατε τις πολύχρωμες κάρτες σωστά;

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Παραλλαγές του παιχνιδιού: 

Η δραστηριότητα έχει ασκήσεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας που ποικίλλουν ανάλογα με τις βασικές νοητικές και κινητικές επιδόσεις των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετοι και διαφορετικοί κανόνες μπορούν να προστεθούν ή ακόμα και να πραγματοποιηθεί αυτό το παιχνίδι σε συνδυασμό με άλλο. Άλλα 2 παραδείγματα είναι:

1ο παιχνίδι

Α. Μονή Συνθήκη

1) Συμπληρώστε τις αριθμημένες κουκίδες με αύξουσα σειρά για να δημιουργήσετε την εικόνα. Ολοκληρώστε την άσκηση το συντομότερο δυνατό.

2) Πρέπει να πείτε το Αλφάβητο (ABΓ) για μια φορά, όσο πιο γρήγορα μπορείτε.

Β. Διπλό Έργο

1 + 2) Συμπληρώστε τις αριθμημένες κουκίδες με αύξουσα σειρά για να δημιουργήσετε την εικόνα, ενώ λέτε το αλφάβητο (ABΓ). Εάν το αλφάβητο έχει τελειώσει, θα πρέπει να το ξανά πείτε από την αρχή. Η άσκηση ολοκληρώνεται όταν σχηματίζεται η εικόνα. Θυμηθείτε ότι είναι απαραίτητο να κάνετε και τα δύο καθήκοντα ταυτόχρονα. Ολοκληρώστε την άσκηση το συντομότερο δυνατό. Δώστε την ίδια προσοχή και στις δύο εργασίες.

2ο παιχνίδι

Α. Μονή Συνθήκη

1) Πρέπει να περπατήσετε κατά μήκος του δωματίου, στη γραμμή που υπάρχει στο πάτωμα με έγχρωμη ταινία, κρατώντας ένα κουτάλι με το χέρι σας με μια μπάλα πάνω του. Πρέπει να περπατήσετε πάνω στην γραμμή βαδίζοντας προς τα μπρός και προς τα πίσω, για επτά φορές. Στη συνέχεια, η άσκηση ολοκληρώνεται. Πρέπει να προσπαθήσετε να μην πέσει η μπάλα από το

κουτάλι ενώ περπατάτε.

2) Πρέπει να πείτε τους μήνες του έτους, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, το συντομότερο δυνατό.

 1. Διπλό Έργο

1 + 2) Πρέπει να περπατήσετε κατά μήκος του δωματίου, πάνω στη γραμμή που σχηματίζεται από μια ταινία, κρατώντας ένα κουτάλι στο χέρι σας με μια μπάλα πάνω του. Πρέπει να περπατήσετε στην γραμμή προς τα μπρός και προς τα πίσω, για επτά φορές. Ταυτόχρονα, πρέπει να λέτε τους μήνες του έτους, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο. Θυμηθείτε ότι, είναι απαραίτητο να κάνετε και τα δύο καθήκοντα ταυτόχρονα, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Η άσκηση ολοκληρώνεται όταν ολοκληρώσετε τα βήματα πάνω στην γραμμη. Δώστε την ίδια προσοχή και στις δύο εργασίες.


Αξιολόγηση:

 • Χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση του παιχνιδιού
 • Ο αριθμός των λαθών
 • Η απαιτούμενη βοήθεια
 • Ο συνδυασμός των δύο καθηκόντων

Πρακτικές δραστηριότητες

 1. Προετοιμάστε τα υλικά (ραδιόφωνο, κάρτες με χρώματα, νομίσματα, σχήματα και αριθμούς, μπάλες, ραβδιά, στεφάνια, κώνοι)
 2. Ο επαγγελματίας / οικογένεια δίνει μια σύντομη εξήγηση
 3. Απαντήστε τυχόν ερωτήσεις / απορίες
 4. Ξεκινήστε το παιχνίδι με την μονή συνθήκη. Αφήστε τους να παίξουν
 5. Συνεχίστε με τη δεύτερη συνθήκη / άσκηση και αφήστε τους να παίξουν ξεχωριστά.
 6. Εξηγήστε ότι θα τα κάνουν μαζί και θα πρέπει να απαντήσουν σε ειδικές ερωτήσεις
 7. Κάνετε το διπλό έργο
 8. Παρατηρήστε τι συμβαίνει, εάν οι παίκτες χρειάζονται βοήθεια για να ακολουθήσουν τις οδηγίες, μπορείτε να τους καθοδηγήσετε.
 9. Κάντε τους τις ερωτήσεις
 10. Αξιολόγηση


Erasmus +