Αναζήτηση σοβαρά παιχνίδια

Αναζήτηση σοβαρών παιχνιδιών για χρήστες με Alzheimer.

Υπάρχουν 4 εναλλακτικοί τρόποι αναζήτησης: Νοητική λειτουργία, ΤΠΕ, παίκτες και τύπος παιχνιδιού.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την έννοια των διαφορετικών ταξινομήσεων, κάντε κλικ εδώ: ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πατήστε “Βοήθεια” και δείτε τα εκπαιδευτικά βίντεο

Θέλω να / θα ήθελα να...:

 νοητική διάσταση:  

 ή, Τύπος παιχνιδιού:  

Το είδος του παιχνιδιού (κάντε μία ή δύο επιλογές):  
 
 
 
  

Erasmus +