Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Αυτή είναι η πλατφόρμα AD-GAMING. 
Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό και πληροφορίες για παιχνίδια που είναι χρήσιμα στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Νόσο Alzheimer.
Το AdGaming διαθέτει 3 βασικά μενού:
  • Το Γενικό υλικό, με πληροφορίες για τα σοβαρά παιχνίδια για άτομα με άνοια και τις κύριες νοητικές λειτουργίες που ενεργοποιούν αυτά τα παιχνίδια.
  • Την Αναζήτηση παιχνιδιών, που σας επιτρέπει να βρείτε συγκεκριμένα παιχνίδια που απευθύνονται σε άτομα με άνοια.
  • Την Βοήθεια / Εκπαίδευση, όπου υπάρχουν βίντεο επεξήγησης χρήσης της πλατφόρμας.


Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + πρωτοβουλία (αριθμός έργου 2016-1-ES01-KA204-025313)

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


Erasmus +