Το πρόγραμμα

Παρουσίαση

Παγκοσμίως υπάρχουν περίπου 47 εκατομμύρια ασθενείς με νόσο Alzheimer, 10.000.000 στην Ευρώπη, προσβάλλοντας το 10% του πληθυσμού άνω των 65 ετών και σχεδόν το 50% των ατόμων άνω των 85. Αυτή η ασθένεια δεν επηρεάζει μόνο το άτομο, αλλά και τις οικογένειες και τους περιθάλποντες. Η νοητική έκπτωση στη νόσο Alzheimer διαφαίνεται μεταξύ άλλων στην μνήμη, στην επικοινωνία, στον προσανατολισμό, στην προσοχή, κλπ.
Υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι, η διέγερση των νοητικών ικανοτήτων βοηθά στην επιβράδυνση της απώλειας των λειτουργιών και των ικανοτήτων, βελτιώνει συνεχώς τις νοητικές λειτουργίες και συνδέεται επίσης, με τα οφέλη της Ποιότητας Ζωής και της επικοινωνίας.

Άτομο με νόσο Alzheimer

Θεραπείες που βασίζονται στα “Serious Games” για την βελτίωση των νοητικών ικανοτήτων των ατόμων με Alzheimer, παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται σε άτομα με ήπια έως μέτρια νοητική διαταραχή. Τα Serious Games, που ονομάζονται επίσης “training games” (εκπαιδευτικά παιχνίδια), είναι παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί για ένα διαφορετικό πρωταρχικό σκοπό και όχι μόνο για απλή διασκέδαση. Ορισμένα ειδικά παιχνίδια έχουν αναπτυχθεί, αλλά υπάρχουν επίσης και παραδοσιακά παιχνίδια των οποίων η χρήση θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση σε άτομα με νόσο Alzheimer.


Για να προωθήσουμε αυτά τα αποτελέσματα και να ξεπεράσουμε τα υφιστάμενα εμπόδια, το πρόγραμμα AD-GAMING έχει ξεκινήσει με κύριο στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων (στάσεις, δεξιότητες, γνώσεις) ομάδων ατόμων με ήπια και μέτρια νοητική διαταραχή (των ασθενών, των οικογενειών τους και των περιθαλπόντων) για το πώς να εκμεταλλευτούν τα Serious Games για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης.

Επιτραπέζια παιχνίδια

 

Το πρόγραμμα έχει τους επόμενους ειδικούς στόχους:

 • Να παρέχει γνώση και κίνητρα για την σημαντικότητα των Serious Games και τις δυνατότητές τους ως εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με νόσο Alzheimer.
 • Να ενημερώνει και να διαθέτει τα Serious Games με προτεραιότητα επιλογής, για την εφαρμογή τους στις ειδικές ανάγκες του κάθε ατόμου.
 • Να εκπαιδεύσει τα άτομα, τις οικογένειες και τους επαγγελματίες για το πώς παίζονται τα Serious Games με πολλούς και εξειδικευμένους θεραπευτικούς σκοπούς.
 • Να αναπτύξουν ψηφιακές και τεχνολογικές δεξιότητες, οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα με νόσο Alzheimer και τους περιθάλποντές τους, να εκμεταλλεύονται σωστά τις ΤΠΕ με βάση τα Serious Games.
 • Την συμμετοχή των επαγγελματιών και των οικογενειών κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τα άτομα με νόσο Alzheimer.
 • Να αυξήσει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με νόσο Alzheimer, μέσα από τη συμμετοχή των οικογενειών στα Serious Games στα οικεία περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αριθμός προγράμματος 2016-1-ES01-KA204-025313)

Σχετικά με εμάς

Το πρόγραμμα AD-GAMING έχει δημιουργηθεί από μια κοινοπραξία διαφόρων φορέων από 5 χώρες (Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο) και συμπληρωματικού υπόβαθρου (χρηστών από οργανισμούς, πανεπιστημιακά και τεχνολογικά κέντρα). Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν δεσμευτεί για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με νόσο Alzheimer.

AD-GAMING Κοινοπραξία σε IBV

Συμμετέχοντες

 • ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER VALENCIA (Ισπανία)
 • INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA (Ισπανία)
 • BOURNEMOUTH UNIVERSITY (UK)
 • SPOMINCICA, ALZHEIMER SLOVENIJA (Σλοβενία)
 • SOCIETATEA ROMANA DE SPRIJIN A VARSTNICILOR SI A SUFERINZILOR CU AFECTIUNI DE TIP ALZHEIMER (Ρουμανία)
 • ELLINIKI ETAIRIA NOSOY ALZHEIMER KAI SYGGENON DIATARACHON SOMATEIO (Ελλάδα)

 

Erasmus +